DUPĂ-AMIAZA DE SÎMBĂTĂ

În Vinerea mare

Într-o Vinere mare de după război, cu o lumînare în mînă, mă aflam și eu în mulțimea ce înconjura catedrala cîntînd, avîndu-i în frunte pe preoții în odăjdii, cu prapuri și cruci. Deodată, din [...]

Numele de pe tăbliță

Printre salariații din subordinea tatei se afla și un bătrînel uscățiv, curat și de treabă, căruia noi îi spuneam Cristi-baci. Cred că era un pensionar reangajat, funcționînd (temporar) ca factor [...]

O amintire „tăioasă”

Eram numai cu tata într-un local aproape pustiu, întunecos și răcoros, cu podele unse cu motorină și cu fețe de masă curate, impregnat de un miros stătut, specific, de vin sau de butoaie de vin, [...]

Frații Nistor

Cu frații Nistor m-am reîntîlnit într-o tabără organizată lîngă Sibiu, la Siliștea, pentru copiii salariaților de la Telefoane, în „colonie”, cum se spunea pe atunci („La Siliștea, în colonie…” [...]

Moartea domnului Nistor

În perioada copilăriei clujene am avut parte de o crimă, prima de care auzeam, survenită în interiorul sferei mele existențiale, oarecum în apropierea noastră, atît în ce privește locul unde s-a [...]

Timiditate

Această „timiditate” (etichetă populară aproximativă aplicată cam la întîmplare unor aspecte psihice și de comportament ce nu coincid în mod obligatoriu), în realitate o lipsă de îndrăzneală în [...]

Rușine

Opera găzduia și anumite spectacole ocazionale. Sosiseră în același timp la Cluj și dădeau reprezentații comune trei formații de cîntece și dansuri din Iugoslavia, Bulgaria și Uniunea Sovietică. [...]

Neliniște

Din atîtea și atîtea ceasuri petrecute „la operă” mi-au rămas întipărite în memorie mai ales două momente, al doilea fiind următorul: e foarte tîrziu, aproape ora unu noaptea și reprezentația [...]

Lumina roșie

Cu timpul, frecventînd cu asiduitate Opera din Cluj, minunățiile acestui „palat”, atmosfera lui feerică mi-au devenit familiare. Ma obișnuisem să intru în el și să mă port sub cupola lui cu o [...]