DUPĂ-AMIAZA DE SÎMBĂTĂ

Timiditate

Această „timiditate” (etichetă populară aproximativă aplicată cam la întîmplare unor aspecte psihice și de comportament ce nu coincid în mod obligatoriu), în realitate o lipsă de îndrăzneală în [...]

Rușine

Opera găzduia și anumite spectacole ocazionale. Sosiseră în același timp la Cluj și dădeau reprezentații comune trei formații de cîntece și dansuri din Iugoslavia, Bulgaria și Uniunea Sovietică. [...]

Neliniște

Din atîtea și atîtea ceasuri petrecute „la operă” mi-au rămas întipărite în memorie mai ales două momente, al doilea fiind următorul: e foarte tîrziu, aproape ora unu noaptea și reprezentația [...]

Lumina roșie

Cu timpul, frecventînd cu asiduitate Opera din Cluj, minunățiile acestui „palat”, atmosfera lui feerică mi-au devenit familiare. Ma obișnuisem să intru în el și să mă port sub cupola lui cu o [...]

La Opera din Cluj

Printre spațiile copilăriei mele un loc important ocupă Opera din Cluj. În acei ani, primii de după război, toată lumea „bună” din oraș mergea la Operă. Mergeam și noi, ca să fim în ton, dar și [...]

Macheta uriașă

O locuință mare, cu multe încăperi și cu o grădină și mai mare, atît de întinsă încît e loc în ea pentru mai multe forme de relief, mici dealuri și mici depresiuni, grote, bolovani ca niște [...]

Trupuri de copii

Ce se întîmplă cu sufletele copiilor morți de timpuriu, ale pruncilor ce nici n-au apucat să trăiască? Zosima dă o explicație destul de naivă, fără a părea prea convins de ceea ce spune, uneia [...]

De ce a murit Vova?

Pe vastul teritoriu al Școlii Normale existau și cîteva case de locuit. În una din ele trăia o familie cu un copil. Mama îi cunoștea, niște basarabeni sau ruși, învățători și ei; sau poate că [...]

Glorie de fotbalist

În curtea școlii se juca, firește, și fotbal. Nu mai țin minte dacă în acea zi se desfășura un meci „adevărat” (echipele purtau – fără urmă de autoironie – nume de tipul „Trăsnetul”, [...]

Lașitate

Într-o zi – eram în curtea școlii, în una din acele recreații prelungite parcă la nesfîrșit, sau după terminarea orelor -, un băiat a căzut chiar sub ochii mei de la o înălțime destul de [...]