Constantin Cucoș

13.01.2020

Câteva premise ale educației

Acțiunea educațională nu este un simplu „joc” formal, ce presupune intenționalități, actori, valori de transmis etc., ci și un cadru existențial, un fond natural, dat, ontic, tangibil care nu [...]
09.09.2019

Minciuna în educație

Fenomenologia minciunii se insinuează şi în actul didactic. În fond, ce este educaţia? O modalitate de administrare deliberată a imaginarului în perspectiva căreia oamenii sunt formaţi sau [...]
11.02.2019

Și dezvățatul se… învață!

Trăim într-o epocă a generalizării reţetarului pedagogic. Educaţia a intrat într-o fază de inflaţie. Ne întâlnim la tot pasul cu învăţători, cu experţi, cu guru. Învăţăm să avem, învăţăm să fim, [...]
14.04.2018

Câteva premise ale educației

Acțiunea educațională nu este un simplu „joc” formal, ce presupune intenționalități, actori, valori de transmis etc., ci și un cadru existențial, un fond natural, dat, ontic, tangibil care nu [...]
31.03.2018

Și dezvățatul se… învață!

Trăim într-o epocă a generalizării reţetarului pedagogic. Educaţia a intrat într-o fază de inflaţie. Ne întâlnim la tot pasul cu învăţători, cu experţi, cu guru. Învăţăm să avem, învăţăm să fim, [...]
17.03.2018

De ce este importantă educația pentru și prin sport

Educația trebuie să își asume procedural toate dimensiunile personalității umane, de la formarea corporalității, a instinctelor, a afectivității, a voinței, până la fasonarea gândirii, a [...]
03.03.2018

Unde ne sunt zăpezile de altădată?…

Chiar dacă ne situăm, astronomic, la început de primăvară, natura se rostuiește într-un alt mod decât calendarele încetățenite sau așteptările noastre. Ca mai întotdeauna, astfel de întâmplări [...]
17.02.2018

Mai e nevoie să fim formaţi în spiritul unei identități în lumea de azi?

Oricât de ademenitoare sau largi ar fi chemările către o sociabilitate extinsă (gen „comunitatea europeană”, „cetățean al lumii” etc.), avem nevoie de o apartenență explicită la un grup mai mic, [...]
03.02.2018

Complementaritatea formativă dintre catehizare și ora de religie

Credința, dincolo de trăirea și exprimarea ei, trebuie mereu alimentată și consolidată printr-un efort ce presupune informare și formare, semnificare și interiorizare în cunoștință de cauză. [...]
20.01.2018

Viziune și proiecție în educație

Orice exercițiu educațional este prefațat de o perspectivă ideatică, de o gândire prealabilă, de o viziune. De la cele mai mici gesticulații formative și până la marile sisteme pedagogice, se [...]