Constantin Cucoș

17.06.2017

Permeabilități și potențialități estetice ale educației interculturale

Educaţia interculturala reprezintă un demers pe deplin justificat, întrucât vizează mai buna inserţie a individului într-o lume spirituală polimorfă şi dinamică. Acest demers formativ vine în [...]
03.06.2017

Disponibilități și deschideri interculturale ale educației estetice

Educația estetică este acea dimensiune a formării care urmărește pregătirea persoanei pentru a recepta, interpreta, interioriza și crea valori estetice concretizate în diferite suporturi sau [...]
20.05.2017

Școala – spațiu al însușirii, interiorizării și profesării valorilor

Şcoala reprezintă (şi) un spaţiu axiologic, un câmp de negociere şi validare valorică. Actorii implicaţi în procesul paideic îşi etalează diverse atitudini, preferinţe, interese, propun modele [...]
06.05.2017

Precarități ale accederii către modernitate și modernizare

Modernitatea, ca realitate socio-culturală și asumare conceptuală aferentă, generează pe mai departe serioase discuții și problematizări. Care sunt caracteristicile care o definesc? Aceasta se [...]
22.04.2017

Minciuna în educație

Fenomenologia minciunii se insinuează şi în actul didactic. În fond, ce este educaţia? O modalitate de administrare deliberată a imaginarului în perspectiva căreia oamenii sunt formaţi sau [...]
08.04.2017

Experimentarea alterității prin raportare la istorie

Apropierea faţă de altul nu poate fi totală şi nici nu este bine să aspirăm către așa ceva. În fapt, fiecare individ sau entitate grupală posedă un fond valoric particular, inconfundabil şi, [...]
25.03.2017

Cartea – referențial al formării

Viața omului e strâns legată de carte. Generarea și transmiterea culturii este de neconceput în afara acestui obiect. Raportul omului cu cartea e unul fundamental, permanent, necesar și adesea [...]
11.03.2017

Factori ai educației pentru valori

Fiecare epocă vine cu o anumită viziune în legătură cu procesul educaţional. Educaţia este, de fapt, un răspuns specific la nevoile oamenilor, la solicitările comunităţii. Există şi constante în [...]
25.02.2017

Profesorul – un evantai de roluri

Profesorul este un facilitator, un dinamizator, un urmăritor al cuiva pe care dorește să-l pună pe o cale, să-l provoace, să-l potențeze, să-l înalțe. Este acel alter ego care însoțește și ajută [...]
11.02.2017

Viitorul educației în contextul avansului tehnologic

Noile tehnologii de informare şi de comunicare au invadat spaţiul social. Ele au devenit indispensabile derulării tuturor activităţilor, fiind aproape omniprezente în lumea muncii, în [...]