UNA-ALTA

Punctaj pentru o istorie

Dacă și-ar fi accentuat ”punctele” din titlul cărții (Puncte de reper în istoria literaturii române, Editura Limes, Cluj, 2022), am fi știut de unde pînă unde și între cine și cine se vor întinde [...]

Dosarul Tudoran (cu șină)

O perspectivă inedită, cu deschidere spre monografie (dar fără să ajungă la ea), de abordare a operei și activității (vieții, la urma urmei) lui Dorin Tudoran deschide Florin Daniel Dincă în [...]

Poezia emigrației

Limba română nu pare prea atractivă pentru nativii altor limbi. Și nu mă gîndesc la cei care doar au auzit de ea, ci la cei care, de bine-de rău, trebuie s-o folosească în fiecare zi. Foarte [...]

Cîntări de traumă

Cînd s-au pornit la drum, optzecistele s-au înzestrat cu sarcasm și cinisme, denunțînd toate dulcegăriile, de la cele amoroase (mai cu seamă) la cele estetice. Voiau să fie fete rele și să [...]

Ceva despre Magda

„De două ori reprezentativă” pentru optzecism zice Ion Pop că e Magda Cârneci, o dată prin participarea ei la „conturarea programului estetic” și a doua oară prin faptul că primele ei poeme [...]

Recensămîntul debutanților

De 26 de ani (mulți înainte!) se ține Gellu Dorian, fără a-i slăbi o clipă, pe urmele debutanților în poezie. E o muncă benedictină pe care a mai dus-o doar Laurențiu Ulici și pe care Dorian și-a [...]

Militanța sibiană

Dacă te plimbi prin centrul Sibiului și ai norocul să dai peste un localnic, poți afla imediat unde poate fi găsit la acea oră Ioan Radu Văcărescu. Nu-i de mirare că știu asta toți sibienii, [...]

Galanterii critice

În ultima vreme bibliografia exegetică a lui George Vulturescu a sporit într-atît încît o concurează deja cu succes pe cea lirică (nici ea a unui poet leneș, măcar că Vulturescu e ultimul nostru [...]

Dialogul Șerban-Tudoran

Dacă n-ar fi singurul care face asta, aș putea zice liniștit despre Robert Șerban că e printre puținii oameni de televiziune care izbutesc să facă interesante și atractive pînă și emisiunile [...]

Fata lui Ion Ghica la ora de rugăciune

(Maria Sturza) Maria, fata lui Ion Ghica, s-a măritat cu Gheorghe (George) Sturza și drept recompensă acesta (mai vîrstnic decît ea cu 11 ani) i-a construit castelul de la Miclăușani. Maria era [...]