Daniel Cristea-Enache

25.05.2018

Amor poetic

Două trăsături ale poeziei lui Mircea Cărtărescu sunt izbitoare la relectura celui de-al doilea volum al său, apărut (nu fără probleme) în 1983. Prima ține de bogata paletă intertextuală pe care [...]
23.05.2018

Back to School

De două ori am fost în America (nu mai trebuie să-ţi spun, Gheo, care Americă); şi acolo, aversiunea mea pentru orişice activitate de shopping a fost transformată, cît ai clipi, într-o pasiune de [...]
18.05.2018

Eminescu, azi

Este o dovadă de curaj intelectual pentru un critic literar, oricât de reputat, să încerce să propună astăzi un „nou” Eminescu. S-a scris atât de mult despre poetul considerat „național”, din [...]
16.05.2018

Italia-Spania, cu îngerii alături

Toate drumurile duc la Roma. Şi al nostru, atît de lung, nu face excepţie. După ce ieşim din Slovenia, pe care GPS-ul arhaic nu o recunoaşte, livrîndu-ne-o ca pe-o mare pată albă, un păienjeniş [...]
11.05.2018

Poezie stranie

La nu puțini poeți, inclusiv dintre cei foarte importanți, limbajul poetic este mult mai elocvent decât cel „teoretic”, acesta din urmă cu ghilimele fiindcă se dovedește plin de aproximații [...]
09.05.2018

Carrousel

De fiecare dată cînd am avut ceva de scris, am cerut – rugător sau imperativ – linişte deplină în casă. Iar soţia, şi apoi soţia şi copiii mei mi-au oferit-o, în sute şi sute de săptămîni, în [...]
04.05.2018

Autencititate

Generația ‘80 de poeți oferă exemplul unui Ion Mureșan, autor „steril” care lasă mulți ani să se adune pentru a publica o nouă carte de versuri; și pe cel al unui Liviu Ioan Stoiciu, scriitor [...]
02.05.2018

Pe drum

De la Bucureşti la Paris sînt vreo 2400 km de făcut cu maşina şi rulezi prin cinci ţări. Dar, retrospectiv privind lucrurile, nu atît numărul de kilometri contează, cît viteza cu care-i parcurgi. [...]
27.04.2018

Lumea pierdută

Tradiționalismul nostru poetic nu a fost decât rareori „pur”, ci în interferențe și împrumuturi reciproce cu modernismul ce ar fi trebuit să-l disloce. Schimbarea de paradigmă, în interbelic, nu [...]
25.04.2018

Urcarea muntelui şi cenzura

S-a vorbit şi s-a scris foarte mult, în ultimele două decenii, despre „rezistenţa prin cultură” (ghilimelele au fost adesea folosite ironic) a scriitorilor şi criticilor noştri în regimul [...]