RECENZII

Călători și scriitori

Afară de o lucrare mai veche a lui Florin Faifer (cu un decupaj temporal precis, de altfel, deci cu limite de paradigmă istorică), nu cunosc să existe vreo abordare consistentă a literaturii [...]

Gabriela Adameșteanu, monografic

Există un risc când scrii o carte despre un autor în viață. E vorba de un oarecare provizorat al opiniilor, care ține în primul rând de activitatea încă în derulare a autorului-subiect. Dacă, [...]

Eul empiric, modelul absolut

,,În poezie, adevărurile generale nu pot avea loc decât filtrate prin personalitatea poetului, aşadar transfigurate.”[1] Al. Philippide Trebuie să recunoaştem că poporul nostru recurge foarte des [...]

Refugiul în exil

  ,,Dacă existenţial m-am aflat în exil, esenţial nu mi-am părăsit ţara.”[1] Vintilă Horia Se articulează ideea potrivit căreia exilul a reprezentat o bună variantă, dar având un caracter extrem [...]

Lirism şi onirism

,,Poezia nu se poate însă defini, ci numai descrie, fiindcă ea nu e o stare universală, ci un aspect sufletesc particular cîtorva indivizi…” – G.Călinescu, Pagini de estetică Printre [...]

Un jurnal ţinut pentru România

,,…O literatură de veacuri transformată în obsesia unui moment istoric, în plus inautentic.”[1] Monica Lovinescu – aprilie 1963   1923-2008   Critic, istoric literar, publicist şi [...]

Solenoid: dimensiunea a patra

Solenoid (Humanitas, 2015) e un roman dispus să refacă, intelectual și estetic, orizontul unui public dezobișnuit de marile experiențe de lectură. Mircea Cărtărescu a realizat, în el, fără [...]

Iarna bărbaţilor între fantastic şi verosimil

Ştefan Bănulescu (1926-1998) ,,…dispariţia realului constituie figura esenţiala a imaginarului în prozele lui Bănulescu.” Nicolae Balotă Cei care nu cunosc partea aceasta a literaturii [...]

Zece stiluri

Două considerații generale, privind cîmpul cultural și spațiul literar de azi, pot fi făcute odată cu urmărirea „jocului” din teren. Prima e legată de asimetria succesului cu valoarea [...]

Literatura ca experiment

,,…Răspunsul postmodernismului dat modernismului constă în recunoaşterea că trecutul, de vreme ce nu poate fi distrus, pentru că distrugerea lui devine tăcere, trebuie să fie revizuit: cu [...]