Dumitru SârghieDumitru Sârghie
07.05.2020

Poezie de-o luminozitate maximă

În agitația aceasta oarbă a vieții, poezia Cameliei Florescu este de-o luminozitate maximă. Versurile Cameliei Florescu nu sunt o chestiune de conținut, ci una de intensitate și duh metafizic… O transfuzie de sânge într-o versificație când distilată, când spumoasă, care sublimează ritmul, rima și muzica interioară a unei poezii, în care palpită nostalgia timpului pierdut, […]