RECENZII

Despre farmecul și zădărnicia vieții

Lucia Verona este cea care mi-a vorbit prima oară despre Silvian Floarea. Mi-a recomandat cu entuziasm și teatrul, și proza lui, ceea ce mi s-a părut oarecum surprinzător, având în vedere [...]

Un deşert al destinelor

,,…Oamenii nu sunt prizonierii destinului, ci mai degrabă prizonierii propriei minți.” — Franklin Delano Roosevelt   Dino Buzzati (1906-1972) Vă propun în această frumoasă perioadă a [...]

Eminescu și Securitatea

Florina Ilis duce o viață retrasă, ascunsă printre cărțile Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj, a cărei angajată este. Simte, cum declară într-un interviu, o satisfacție [...]

Cap de familie

  Interpretarea-standard, în anii ’80, a primului volum din Moromeţii lui Preda se construia în jurul lui Ilie Moromete, ţăranul „filozof”. Acesta, spre deosebire de Bălosu cel interesat de [...]

O viaţă de om…

„… căci n-am venit ca să judec lumea ci ca să mântuiesc lumea.” (Evanghelia după Ioan, Cap. 12, versetul 47) Apărută la Editura Humanitas, București 2007, cărticica Viața Domnului nostru, [...]

Textul-curcubeu

Mărturisesc că nu auzisem decât vag de Matila Ghyka. Știam ceva de originea domnească și de strălucitoarea lui carieră diplomatică ”în afară”, dar cam atât. Acum, după ce i-am citit memoriile, am [...]

Prozator și predicator

La 16 iulie 1991, în revista Tinerama, a apărut un articol cu titlul Se întorc morții acasă de Cornel Constantin Ciomâzgă. Îmi aduc aminte ce am crezut văzând acel titlu: că autorul se referă la [...]

Donna Alba

Donna Alba este un roman admirabil construit, având o epică impresionantă, cu personaje vii. Cartea a apărut în 1935, iar tema romanului este de natură stendhaliana, tratând un caz autohton de [...]

Lyrica magna

Pentru autorul Necuvintelor şi, în orbita lui, pentru toţi lectorii săi, lumea poeziei e despărţită net şi înalt de realitatea socială şi de istoria în care, nolens-volens, a fost edificată. De [...]

Mendebilul, o esență narativă

Proza lui Mircea Cărtărescu, remarcă un critic şi istoric literar, ,,nu e cu nimic inferioară poeziei.”[1] Nuvelele din Nostalgia, ca şi scurtul roman intitulat Travesti au câteva caracteristici [...]