Gabriela Pachia

25.05.2022

Lacătele nemuririi

Această lacrimă, cu pleoape îngeruite de un secol, purtând pe piept decoraţiile de rigoare, este tatăl meu… Această lacrimă, căzută dintr-un geamantan cenuşiu, împachetat în grabă, într-o [...]
02.04.2022

Autoportret

Sunt ultimul mesteacăn cu coaja albă şi netedă din parcul invadat de arbuşti. Oamenii mă văd de la depărtare. Contrastez evident cu verdele ierbii, cu galbenul taximetrelor, cu pietonii [...]
09.03.2022

Mai mult decât reali

Salut, prietenii mei virtuali ! Ce greu vorbesc când doare… ! Stă gândul în piept şi-apasă potirul. Frescologii au învăţat tainele politeţii-fără-fir şi se feresc să îşi trăiască [...]
21.01.2022

Algometru

Ce miros înţepător emană realul dinspre mare, când algele discordante putrezesc răbdătoare, – legănare spre stânga, legănare spre dreapta –, iar aricii-de-mare agită lanternele-lui-Aristotel, [...]
16.12.2021

Mai rămâi?

Zumzetul pleacă, lacătele rămân… Pleoapele coboară în adâncul luminii Un vraf zoios, un pendul geros… Decolorarea avansează în albume Pe când şchiopătăm spre tristeţe, Se destramă [...]
14.10.2021

Liridilă cu camee

Femeia centrifugală din haremul cameelor pastelate, oloagă de orfevrier, nămornică în tămăduire, cu unghiile obliterant înfipte-n rostire, în carnea paginii, doamna cu camee vintage, răstignită-n [...]
25.08.2021

Perennitas, perennitatis

nu mai contăm — statui de gheaţă, hoteluri de gheaţă, bani-gheaţă, inimi de gheaţă, hărţi noi cu strungăreaţă, ţurţuri independenţi etc. de gheaţă, s.r.l. coţofana hoaţă, văicăreală lungăreaţă, [...]
12.06.2021

Laparoscopic

Cum n-aţi văzut? Surâzând heliocentric lângă dolofanul clondir cu acid acetic, nădejdile bielă-manivelă se nărăveau pe ape înspre strâmtori decise la agape, pluteau miresele pe spuma valului, [...]
18.05.2021

Găti-se-vor

Civilizatoare aurăríi rodnic răstoarnă firul apelor citeţe… Toate-nfruntările reptiliene cu chip de om se-nchină, cu sclipici, şiragurilor, salbelor, perlelor, iar noi, îngrămădiţi sub [...]
16.04.2021

Gastroenterocolită

Botezaţi peştii acvilini din acvariu, doamnă Ihtiolog, Lărgiţi pepinierele, solariile, pamploneriile, doamnă Jardinieră Verde, Pedepsiţi polimerii nesupuşi, doamnă Creuzet-şef, Îmbogăţiţi [...]