Gabriela Pachia

02.09.2019

Şi astăzi ca ieri…

Semănăm vânt şi culegem furtună. Ne-oglindim zâmbetul hâd în cioburi de lună,   Scuipăm pe-oseminte gumă de mestecat, Ne pierdem în sufixe greu de-analizat.   Cu-o consoană smulgem [...]
06.07.2019

Năvod

Cu greu s-au înnodat firele, dezlânatele, că zbârnâie tăişuri peste neamuri, platele…   Nici nu s-au dat mugurii tăi încrezuţi în stambă că labirintul se-ntomnează mai sus de [...]
05.06.2019

Selfie

Orice zi lăsată de Dumnezeu rămâne nevindecată… Cavernele burgului expectorează, raiá necrozată, zidurile-s oarbe, timpu-i chircit sub roşii peruci de castan, chipul stă-n umbră, sufletul [...]
29.04.2019

Mesaj cu unic receptor

Lăcrămioare-n schit de soare, consolare Cu narcise, grav zăvorâte-n pahare, Liliac pentru cârtitoare văzduhuri, Tămâioare unde se înalţă duhuri… N-ai tu bănuţi pentru drăguţul Berbecel, [...]
29.03.2019

Rutină, dragă Rutină!

…Nu ştiam că-mi eşti caritabilă vecină, amfetamină, lamentină şi oxitocină!   Plumbuim acelaşi drum spre vistierii şi înapoi, avem alergii de bun augur, dar cui îi pasă de ciocoi? [...]
22.02.2019

Acru-amară

Un cântec îşi alină singurǎtatea La capătul curcubeului :   Franjurii cerului sfâşiat în patru, Rana sfertului şchiopătând de-a latul, Laşitatea leului după clipa de junglă, Frica brizei [...]
12.01.2019

Ritual de îmbrăcare a zborului

Se umezesc ochii iernilor la tăierea epopeilor… Stele sedentare ne tâlcuiesc grilajele trecutului : sinuzitele secolelor de rumeguş, pactul cu noroiul, hipercapnia scufundărilor în finit, [...]
17.11.2018

Dar ce facem noi aici?

Duduie maşina de reciclat singurătatea istoriei… Timpul putrezeşte, încolţit de răscruci şi vectorii gloriei… Încâlcit, trecutul sacru se plimbă plâns pe Calea Victoriei…   [...]
23.10.2018

Glorie buvabilă

Am adus pe lume un poem şomer să fie vremii bandurist becher… Revistele verii sunt bântuite de cervicide, de nonogloţi cu abajururi cerebroide… Puieţi de rampantă chiverniseală în [...]
24.09.2018

Embolie

Se goleşte lumea de trainice-nceputuri, ştim tot şi toate, avem numai trecuturi… Ne-am stilat topica, trofic ne-am desăvârşit, taraful vântului premeditat ne-a pustiit… Aniversăm o [...]