Al. Cistelecan

25.12.2023

Poeme tematice

O lumină de candelă străbate toate poemele Monicăi Pillat. Chiar și peisajele lumești – fie de artă, fie de natură – sînt conturate cu un fel de pietate care transformă descripția în laudă și [...]
18.12.2023

Poezia inter arme

Sînt locuri în care istoria e coșmar curat. Poate niciunde ca-n Orientul Apropiat. La ce se întîmplă acum acolo dă un răspuns și poezia. Dă, cu siguranță, mai multe răspunsuri, dar cel la care mă [...]
11.12.2023

Taifas cu Foarță

Cu doar un dialog zice Robert Șerban că a suplimentat ediția a II-a ”revăzută și adăugită” a Narațiunii de a fi (Editura Brumar, Timișoara, 2023, după prima de la Humanitas), deși n-ar fi stricat [...]
04.12.2023

Alexandru Vlad între textualism și americanism

Și de-ar fi căutat cu lumînarea, Editura ”Charmides” și patronul ei – Gavril Țărmure, unul dintre prietenii din cercul interior al prieteniilor lui Alexandru Vlad – n-ar fi găsit pe cineva mai [...]
27.11.2023

În Mărginimea Imperiului

Poate nu era de așteptat ca tocmai Mircea A. Diaconu să devină cel mai calificat ”bucovinolog” și cel mai harnic militant pentru recunoașterea (și, eventual, consacrarea) identității culturale a [...]
20.11.2023

Între pietatea filială și provocarea sentimentală

Aflăm de pe clapeta debutului cu titlul Cînd pămîntul se va învîrti în jurul meu (Editura Colorama, Cluj, 2023) că Aurora Popescu e o olteancă psiholoagă și literată, refugiată (doar ca poet) de [...]
13.11.2023

Nostalgiile unui amant pocăit

De mirare cum a scăpat nescărmănat pînă acum din mîna feministelor Robert Șerban! N-am văzut să-l fi luat la rost și nici să-l reclame pentru cele scrise (unele poate și făcute). Nici baremi [...]
06.11.2023

Adăugiri la missalul „predist”

Între cei – tot mai puțini acum, după moartea marelui preot Eugen Simion – care întrețin viu cultul „Marin Preda”, Stan V. Cristea e și cel mai devotat și cel mai calificat. Calificat chiar [...]
30.10.2023

Destine basarabene

Poate prin Islanda istoria să fi fost mai de treabă, că-n rest… În orice caz, prin Basarabia ea și-a arătat aproape tot potențialul de cinism, transformînd viețile oamenilor în adevărate [...]
23.10.2023

Biografism cu de-amănuntul

Viețile tuturor – se știe – sînt niște romane; multe nescrise, ce-i drept, dar destule și scrise. Și a Andei Vahnovan este. Ba chiar una de vervă epică, deși nu neapărat euforică; dar nici [...]