Al. Cistelecan

13.02.2023

Nacazanii din Țara de Sus

De la Ureche încoace, scriitorii moldoveni nu mai contenesc să adreseze neamului și țării tot felul de nacazanii, unele sub formă de certuri, altele sub formă de învățături, cele mai multe sub [...]
06.02.2023

Geografia literară în expansiune

Un discipol oarecum neprevăzut și-a căpătat Cornel Ungureanu în persoana lui Mihók Tamás – și mai ales în prima lui carte de istorie literară – Bihorul poetic postbelic; o perspectivă [...]
30.01.2023

Premieră monografică

Deși a plecat dintre noi în 1990, la abia 35 de ani, Aurel Dumitrașcu a continuat să scrie și să publice. Practic, a scris mai mult după moarte decît înainte iar cantitativ opera antumă (doar [...]
23.01.2023

Declarațiile de la Sibiu

După numai un sfert de oră de plimbare prin Sibiu, simți că te trage suav cineva de mînecă. Bineînțeles că nu vezi pe nimeni și nici n-are rost să bănuiești pe cineva, pentru că trăgătorul de [...]
16.01.2023

Revelația simplității și efectele ei

Mai sînt poeți cu temperament clasic pînă și-n zilele noastre devenite nu doar post-moderniste, ci și post-umaniste. Un asemenea temperament îi duce, încetul cu încetul, la asumarea [...]
19.12.2022

Poezia ca selfie

Nu există selfie mai autentic decît poezia, așa că pe drept cuvînt își consideră Ioana Ieronim (în Zoom, Editura Tracus Arte, 2022) poemele drept o suită de selfies. Zoom-ul pe care-l exersează [...]
12.12.2022

Prima noastră romancieră – eroină de roman

G. Călinescu a băgat de seamă că scriitorii nu prea se lasă folosiți ca personaje de roman. Firește, el îi avea în vedere pe marii scriitori, pe eroii literaturii, căci aceștia nu se lasă [...]
05.12.2022

Punctaj pentru o istorie

Dacă și-ar fi accentuat ”punctele” din titlul cărții (Puncte de reper în istoria literaturii române, Editura Limes, Cluj, 2022), am fi știut de unde pînă unde și între cine și cine se vor întinde [...]
28.11.2022

Dosarul Tudoran (cu șină)

O perspectivă inedită, cu deschidere spre monografie (dar fără să ajungă la ea), de abordare a operei și activității (vieții, la urma urmei) lui Dorin Tudoran deschide Florin Daniel Dincă în [...]
21.11.2022

Poezia emigrației

Limba română nu pare prea atractivă pentru nativii altor limbi. Și nu mă gîndesc la cei care doar au auzit de ea, ci la cei care, de bine-de rău, trebuie s-o folosească în fiecare zi. Foarte [...]