UN VERS DE EMINESCU

Eminescu a existat!

(episod final) Comentariile critice publicate de mine sub genericul „Un vers de Eminescu” fac parte dintr-o carte care va fi trimisă în curând la tipar. Am lucrat la această carte patru ani. [...]

„Sara pe deal buciumul sună cu jale”

Sara pe deal este singura poezie eminesciană în care apare un sat. În toate celelalte scrieri lirice ale lui Eminescu, mediul rustic lipsește cu desăvârșire, deși ambianțele sunt de o remarcabilă [...]

„Să-mi fie somnul lin”

Când alcătuiește, la sfârșitul anului 1883, volumul Poezii de Mihai Eminescu (pentru a-i face o surpriză plăcută poetului, internat la sanatoriul doctorului Leidesdorf din Döbling, din apropiere [...]

„O clipă-n braţe te-am ţinut”

Eminescu se exprimă nu numai prin cuvinte, ci și printr-o intonație, imediat recognoscibilă. Versurile sale, de pildă, despre o dragoste nefericită răsună ca o lamentație maiestuoasă, care devine [...]

„Să cer un semn, iubito, spre-a nu te mai uita?”

Publicată, ca și Foaia veștedă, în numărul din 1 octombrie 1879 al revistei Convorbiri literare (Eminescu se afla atunci de doi ani la București, la ziarul Timpul, „departe” de Veronica, rămasă [...]

„Vântu-o foaie veștejită/ Mi-au adus mişcând fereasta”

Foaia veștedă (după N. Lenau) figurează în cuprinsul multora dintre edițiile creației lirice eminesciene. Poezia, care nu este o traducere, ci o prelucrare a celei scrise în limba germană de [...]

„Căci mii de lacrimi nu-i ajung…”

Într-o postumă, Albumul, Eminescu a luat în derâdere obiceiul unor doamne din epocă de a colecționa într-un caiet cugetările musafirilor lor („Albumul? Bal mascat cu lume multă,/ În care toți pe [...]

„De-acuma nu te-oi mai vedea”

Adio este o romanță. Și celelalte texte încredințate în martie 1883 lui Iosif Vulcan (cu ocazia venirii acestuia la București pentru câteva zile) au factura unor romanțe, în sensul că sunt poezii [...]

„Când luna trece prin stejari”…

Poezia Când amintirile… face parte (ca și S-a dus amorul, ca și alte câteva poezii pe care le vom examina în continuare: Adio, Ce e amorul, Pe lângă plopii fără soț, Și dacă…, Din [...]

„Și prea era de tot frumos”

Prestigiul unui cuvânt important din vocabularul limbii române, amor, s-a prăbușit de-a lungul timpului. Și, odată cu el, frumusețea unor poezii eminesciene. De ce s-a întâmplat așa? Poate pentru [...]