Alex. Ștefănescu

24.05.2017

Un camion cu diamante

THEODOR CAZABAN. Gândirea asociativă a lui Theodor Cazaban are o mare mobilitate, glisând firesc, fără emfază bibliografică, de la Guénon la Vasile Lovinescu, de la marele mistic sufi [...]
23.05.2017

Laic și religios

Radu Ulmeanu nu se lasă descurajat de dificultățile pe care le întâmpină ca editor, în efortul de susținere a literaturii române actuale. În colecțiile editurii sale Pleiade din Satu-Mare [...]
17.05.2017

Nu forme fără fond, ci fond fără forme

LEO BUTNARU. Studiile sale despre avangarda rusă și ucraineană, traducerile din mari poeți ruși ca Velimir Hlebnikov, Marina Țvetaeva sau Vladimir Maiakovski, ca și din mulți alții din spațiul [...]
16.05.2017

Romancieră la 15 ani

Ce surpriză! O elevă din Onești, Anda Gabriela Doliș, născută la 13 februarie 2002, debutează cu un roman, Perspective, bine scris, alert și atrăgător, cum apar rar la noi. Putem sesiza în [...]
10.05.2017

Ca o statuie într-o piață publică

ION BRAD. Eliberat de obligaţiile de demnitar comunist, care îl făceau rigid şi neidentificabil etnic, Ion Brad se întoarce cu smerenie, în anii senectuţii, scriindu-și memoriile, „printre [...]
09.05.2017

Jocul de-a literatura

Prima carte publicată de Ara Șeptilici − Dublul, un roman − conține un cuvânt înainte al autoarei care poate constitui pentru cititor un mod d’emploi. Ion Bogdan Lefter, prefațatorul unei [...]
03.05.2017

Moartea ca interjecție a bucuriei de a trăi

DORLI BLAGA. Ca autoare a unor pagini memorialistice consacrate tatălui ei, Lucian Blaga, recurge la evocări propriu-zise, dar şi la documente (scrisori, fotografii) pentru a reconstitui secvenţe [...]
02.05.2017

Dezinvoltura stângăciei

Paula Isac nu se află la prima carte și probabil nici la ultima. Este angajată, se observă imediat, cu multă energie și hotărâre în activitatea scriitoricească, din care și-a făcut un mod de [...]
26.04.2017

Luminiscența care deosebește arta de realitate

MIRCEA BÂRSILĂ. În multe poeme ale sale trecerile de la realitate la suprarealitate se produc pe neaşteptate, ceea ce este de efect. Avionul liric ia brusc înălţime, făcându-i pe cititorii [...]
25.04.2017

Poet și preot

Aurel Hancu, profesor de română și preot greco-catolic la Târnăveni, s-a făcut remarcat printr-o carte consacrată lui Ioan Alexandru. Era prima dată când autorul „imnelor” avea ca exeget un [...]