OGLINZI

Numele tău îşi varsă genunchii

Spune-mi că e doar un zvon de amiază, o minerală nevoie de somn, nu acest ocean de piele bătrână, nu ploaia care îţi umple cuvintele cu volbură și nuiele. Ești. Ai luat frigul grădinilor, vederea [...]

Moarte și liliac

Mâna mea s-a întins pe iarbă până a prins rădăcini Plesneau toţi sâmburii ei de cais şi toate multele vrejuri desenau linişti prin scorbura sângelui.   Aşa era, nu-mi răspunde, vedeam şerpii [...]

Miez. Când vei pleca

Și nu te mâhni. Mâhnirea nu rămâne clară are gust coclit străveziu treci prin ea ca prin încâlcire și nici nu răzbați.   Când vei pleca, vinovăția ți se va șterge ca sudoarea cerșetorilor de [...]

(În) vers de umbră de gutui

Zorile dau buzna în târg, preoții tămâiază adâncul pieptului. Respir adânc și înghit tăcere Simt sare Nuielele împletesc  colivă Iarba dă-n verde Femeile urcă dealul.   Atâtea lumânări n-am  [...]

Plecarea are haine de migdali

Tăcerea străzilor va vorbi cândva despre noi. Mai trece o noapte cât o catedrală de funii. Zilele merg spre nord răsucindu-și din noi primele lor țigări de adio. Iată scrumul nostru cade tăcut pe [...]

Poem biblic

Unii spun că ar fi o azvârlire de vorbe cum ar da cu pietre nebunii în lună, dar eu ştiu că râurile şi-au smuls sângele din adânc ca via să ne dea rod pe dealuri şi carnea fragilor să fie beată [...]

Rătăcire

Târgul acesta are ochi plumburii și plimbări sihastre Pașii mei sunt în el înfrângeri albastre Când ai plecat, am îmbrăcat toate casele în pânze de negru Distanţele noastre s-au îmbrăţişat [...]

Mamă, iarbă multă…

Spune, mamă, roua ta, Spune, mamă, roua rece cum îți urcă peste mâini, cum se uscă și te trece? Spune, mamă, flori de fân câte ți-au crescut pe frunte? câte-n brațe frunze verzi te-au durut și [...]

E vremea

Cine să-ţi mângâie ochii De-atâta oglindă târzie Când timpul în oase îţi suie Duminici bătute în cuie?   De tremurul braţelor reci Cine-ar putea să te ierte Când din ceasornice pleci Cu [...]

Chiar

Ți-aș fi adus un coș cu flori de tei Dacă mai rămâneai Chiar bătrân și orb Lângă scara pe care nu mai îndrăzneai să o urci Dar bătea soarele Într-o dungă a nimănui Înainte de brumă Și mătasea [...]