DIN ARHIVA „LITERATURA DE AZI”

Sebastian, cronicar muzical

Criticii atenți ai operei lui Mihail Sebastian, fie ei autori de monografii dedicate autorului, fie nu, au făcut de mult observația că scriitorul este un remarcabil eseist și publicist. Scrisul [...]

Și dezvățatul se… învață!

Trăim într-o epocă a generalizării reţetarului pedagogic. Educaţia a intrat într-o fază de inflaţie. Ne întâlnim la tot pasul cu învăţători, cu experţi, cu guru. Învăţăm să avem, învăţăm să fim, [...]

Lutul și cristalul

Priveam un ulcior, unul dintre acelea care fac bucuria unui arheolog când sunt descoperite şi ale căror cioburi sunt lipite cu grijă pentru a reconstitui vasul iniţial.  Şi deodată am avut [...]

Gelosul

19 ianuarie Cine aduce gelozia ca argument în favoarea faptului că iubirea este o formă de dominare îi atribuie o altă natură decât aceea reală: căci gelozia nu izvorăşte dintr-un instinct de [...]

De ce poartă omul pedeapsa atâtor dorinţi de care nu are vină?

Cu privire la muzică, ştii ce-mi vine în minte? Fiecare din noi e un instrument, fiecare suflet are sunetul lui. Aşa, de pildă, unii au o vioară… alţii un pian discordat… alţii o mandolină… unii [...]

Însingurat și onest

Odilia Roșianu: Gabriel Chifu, absolvent al unei facultăți de unde se nasc în exclusivitate ingineri, a ajuns scriitor. Practic, chiar începutul facultății a fost însoțit, la 18 ani, de poezie, [...]
07.01.2019

Și totul se întîmplă prea departe

*** Și totul se întîmplă prea departe, De parcă n-aș trăi, ci aș citi-ntr-o carte, Uit mirosul de flori, izul de fîn, Nici fluturii măcar nu-mi mai îngîn’ Dorințele, ci-n aer se topesc. Și-n [...]