Christian Crăciun

10.10.2019

Îmblânzirea șoimului

Leonard Oprea este un șoim neîmblânzit. Cu „privire de sus”, romancierul și eseistul este, el însuși, un personaj neîncadrabil. Cartea de față, Trezirea șoimului, Theophil Magus, ed. Eikon 2019, [...]
09.04.2019

Criticul literar Nicolae Steinhardt

            La 30 martie s-au împlinit 30 de ani de la trecerea la Domnul a lui Nicolae Steinhardt, monahul Nicolae de la Rohia. Public aici câteva note despre activitatea sa de critic literar pe [...]
19.03.2019

Inedite

Dan Gulea este un istoric literar dintre cei rari, care simt „arsura” documentului și plăcerea detectivistică a luării urmei pentru a reconstitui un întreg context istoric și cultural. Cartea sa [...]
12.03.2019

Programarea însingurării

Uneori, poezia te poate „ajuta” nu să scapi de singurătate, ci chiar să o programezi. Ea devine atunci un fel de soft după care funcționează selecția imaginilor. Cam de aici își trage sevele [...]
05.03.2019

Modernitatea romanului rural

În mod obișnuit îl vedem pe Rebreanu ca pe un întemeietor, scriitorul prin care romanul realist atinge excelența capodoperei. Mai puțin suntem atenți la modernitatea esențială a scrisului său. [...]
26.02.2019

Rebeca în căutarea Iuliei

Când a apărut, îngrijită și editată de către Jenica Tabacu, fascinanta corespondență dintre Iulia Hasdeu și tatăl ei, am scris că literatura noastră se îmbogățește cu un nou personaj feminin. [...]
05.02.2019

Sub scut

Am fost onorat să particip sâmbătă, 2 februarie, în holul Casei de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina, la vernisajul expoziției In nomine Deus a artistei vizuale Manuela Toderaș. Cu o prezență [...]
04.02.2019

Lutul și cristalul

Priveam un ulcior, unul dintre acelea care fac bucuria unui arheolog când sunt descoperite şi ale căror cioburi sunt lipite cu grijă pentru a reconstitui vasul iniţial.  Şi deodată am avut [...]
29.01.2019

Eminescu fără calificative

La fiecare început de an ne supunem unui ritual obligatoriu de „omagiere” a lui Eminescu. Având ceva fals, superficial, căznit, ca orice ritual repetat „mecaniceşte”, cum zicea poetul. Propuneam [...]
15.01.2019

Melancolii marginale

Moto: Deschid ușa, iar gerul își înfige colţii în mine, precum un lup ce visează sânge. Vasile Ioan Ciutacu este în acest volum1 un poet de suavități argheziene. Cu un acut simț al naturalului, [...]