Christian Crăciun

27.06.2017

A scrie și a face literatură

În sinonimia lor aparentă – ca orice sinonimie – cele două sintagme, prin verb diferite, sunt totuși îndreptate spre direcții divergente prin chiar referentul comun. A scrie literatură este prin [...]
20.06.2017

Icoana

Icoana este un punct. Din care coboară lumea sau spre care se ridică pe golgotă lumea. Dinspre icoană venim, spre icoană tînjim. Icoana este un Chip. Adică o poveste pe care ne-o spune lumea de [...]
13.06.2017

Despre căutare (XII)

Orice scris este un transcris. Adică vine din altă parte. Te caută. Litera arde. Litera ucide, litera arată. Litera conține totul. A scrie înseamnă a te lăsa sulițat de acest tot. În coasta [...]
06.06.2017

Despre căutare (XI)

A te orienta înseamnă a te îndrepta (a te îndrepta!) spre… rai. În lipsa raiului, orice altă căutare este inutilă. ⸭⸭⸭ Eu sunt Calea, Adevărul și Viața reprezintă întreita realitate a acestei [...]
30.05.2017

Europa lui Noica

Dintre cei patru evanghelişti care au scris creşterea culturii româneşti în epoca interbelică la un nivel non-provincial, Constantin Noica mi se pare a avea posteritatea cea mai ingrată. [...]
23.05.2017

Despre căutare (X)

O carte fundamentală a căutării, Ecleziastul. Și inima mi-am pus-o să caute și să le cerceteze cu înțelepciune pe toate cîte sunt sub cer; căci grea frămîntare le-a dat Dumnezeu fiilor omului, ca [...]
16.05.2017

Sliduri

Romanul Mihaelei Malea Stroe FATIMATA (ed. Eikon 2017) este o mică bijuterie alcătuită din sliduri. Poate și mai potrivită ar fi imaginea deja arhaicului proiector de diapozitive. Din acela la [...]
09.05.2017

Despre căutare (IX)

Despre Transhumanță. Adică metanoia. Adică prefacere prin căutare. Schimbarea Țărînei în spirit. ⸭⸭⸭ Cealaltă paradigmă a căutării este tot un drum. Drumul spre Emaus. Este o fugă de astă dată. O [...]
02.05.2017

Despre căutare (VIII)

A înțelege și a căuta. În limbile romanice căutarea vine dintr-un etimon care ne duce spre cerc, a parcurge pas la pas. Căutare, în-cercare, încercuire, înțărcare. Și banalul search pe care-l [...]
25.04.2017

Dumnezeu locked-in

Moto: „Ai devenit prizonierul vieții pe care ai încercat s-o furi. Cum este?” Andreea Nanu este marea surpriză a romanului românesc din ultimii ani. A debutat, începând cu 2014, direct cu o [...]