Gabriela PachiaGabriela Pachia
16.12.2020

Velur-durerea

Recunosc o durere de calitate — caravelă ghemuită în butade. Ne iubim tot mai ecologic în grizantul parc dendrologic… Tractoare ară iubiri prelungi, distihuri mercantile înşiră fungi… Un vraf de deznădejdi macină ziua, bufniţe rotofeie eternizează piua… În cuta unde-ţi tremură zarul bizar se-aşază sihăstrii cu carul… Galant, femurul gloriei cu tijă e-ameninţat de-o persiflantă […]