Gabriela PachiaGabriela Pachia
25.08.2021

Perennitas, perennitatis

nu mai contăm — statui de gheaţă, hoteluri de gheaţă, bani-gheaţă, inimi de gheaţă, hărţi noi cu strungăreaţă, ţurţuri independenţi etc. de gheaţă, s.r.l. coţofana hoaţă, văicăreală lungăreaţă, sfadă lătăreaţă, huţa-n boroboaţă, vom muri-n curând, să ne gândim deja la necroloage, la punctuaţie, colaci împletiţi de şase lei noi, da, zace în fiecare din noi […]