Nr. 1401/ 5.09.2019

SELFIE de Marcel Vișa/ Remake

VITALI ROMAN de Adrian Sângeorzan/ Derută și carne arsă

RESPIRAȚII de Leonard Oprea/ MOARTE și VIAȚĂ (episodul XII)

PANORAMIC – Concertul picturilor. O plimbare „moderato” printre lucrări „forte”