Caliopia Tocală

06.08.2021

Era prima zi cînd în loc de soare

Era prima zi cînd în loc de soare a răsărit pe cer o pasăre uriașă, neagră, care a spus: -Eu o să desființez timpul, ziua și noaptea și ora. Pînă o să vă obișnuiți, ghidați-vă după umbra aripilor [...]
10.07.2021

Stăteam întinsă în iarbă

Stăteam întinsă în iarbă, cu părul răsfirat, ca o pînză de păianjen, cu sufletul jilav, într-o mare de întuneric, căci razele soarelui se opreau la cîțiva centimetri deasupra mea și, ca și cînd [...]
19.06.2021

Rostogolirea soarelui printre ierburi

Calmă rostogolirea soarelui printre ierburi, soare cu șenile circulare și cu patru vizoare pentru mitralieră. Cine se află în spatele vizoarelor nu se știe. Noi stăm de-o parte și de alta a [...]
03.06.2021

ALBASTRE , MÎINILE MELE…

Albastre, mîinile mele mîngîind creierul într-o limbă străină, stacojie, sub zăpada inventată anume să-l adăpostească. În rest, doar un soare gînditor și de sticlă, fără amurg, fără lumină, fără [...]
16.05.2021

Elegie

Caut un poem care să nu poată fi supus unor unități de măsură. Caut un poem în care a vorbi este echivalent cu a tăcea. Caut un poem care să demonstreze că despre gândire nu se poate spune [...]
03.04.2021

Poem de zi

Ca un copac înflorit asediat de albine îmi simt trupul năpădit de zei. Rugina dispare din sunete și imagini, pietrele se sparg sub copite de miei. E o zi înaltă, înaltă și de abur, cu un ceas [...]