Leonard Oprea

01.10.2020

Umilința lui Iisus Christos

În Evanghelia după Marcu, capitolul 10: 17-18: „Tocmai cînd era gata să pornească la drum, a alergat la El un om care a îngenuncheat înaintea Lui și L-a întrebat: – Bunule Învățător, ce să fac ca [...]
24.09.2020

Tîlhar pe cruce

Oare să fie de neînfrînt Spaima de  Moarte, atît de zilnică?! Ce simplu și frumos ar fi – cu zîmbet de iubire fără ezitări prădalnice, dar cu umilința dreptei Credințe să te recunoști în acel [...]
17.09.2020

Trufia cunoașterii

Minunată cunoașterea! Mai ales azi, cînd Internetul a devenit Biblioteca-fără-seamăn. Da, omul de secol 21 își asumă răspicat cunoașterea. Dar, a uitat. Ca și Moise în pustiu, în fața poporului, [...]
10.09.2020

O mîhnire…

În ubicuitatea sa, Domnul se bucură, se extaziază la fel și cînd îl ascultă pe Bach în Sagrada Familia a lui Gaudi, precum și cînd aude Gospel-ul Mahaliei Jackson într-o biserică din Harlem. Omul [...]
03.09.2020

Alchimia artistului genuin

Piatra filosofală a artistului genuin este Încrederea în Iisus Christos. Prin Încrederea christică transmută mizeria vieții în aurul veșniciei: care este creația sa. Îndumnezeită. Alchimistul lui [...]
13.08.2020

Măsura credinței?…

2000 de ani de civilizație iudeo-creștină ce domină Terra. Început de mileniu 3. Începutul erei canibalismului planetar civilizat. Canibalului ei, homo tehnologicus – care nu are nevoie de [...]
06.08.2020

Încrederea… Credința

Lipsită de Încredere – Credința este o nucă lipsită de miez. Acesta e omul fără Credință. Lumea astăzi? Un ocean plin de nuci lipsite de miez. Plutesc pînă eșuează. Pe țărmul unei morți fără [...]
30.07.2020

Postulat simplu

Credința în Dumnezeu nu are dimensiune în spațiu și timp. Credința în Dumnezeu este Dumnezeu. „…teiul sub azur… frunze cad pe banca din cimitir – un corb…” *** (din [...]
23.07.2020

Resping…

… ateismul proclamat cu surle și trîmbițe drept virtute nobilă. Căci este doar o altă irepresibilă manifestare a negării crimei lui Cain. „… calm zîmbesc munții… pier în azur – mireasma… [...]
16.07.2020

O dispariție tragică

Homo tehnologicus a înlocuit serenitatea cu nepăsare sau/și indiferență, sau/și ignoranță. Din ideal emoțional-spiritual, serenitatea a devenit un neînsemnat și practic inutil apendice. Se poate [...]