Leonard Oprea

01.07.2021

DUREREA și CĂINȚA

Fizică și / sau sufletească, avînd nenumărate cauze-efecte, oriunde oricînd în nucleul condiției umane, durerea devine căință doar întru iubirea de Dumnezeu. Credința e măsura căinței. Omul [...]
24.06.2021

ACELAȘI VEȘNIC

… în spațiu și timp în creat și increat în iubire și durere în pedeapsă și bucurie în extaz și agonie în rugă și smerenie limitele artistului genuin sunt Dumnezeu. Care, nu este om. Dar are [...]
17.06.2021

POEM ROTUND

…eram prunc și am înhățat sfîrcul: am primit viața din lapte …eram tînăr și am mușcat sfîrcul: am primit năvala din îmbrățișare …eram bătrîn și am sărutat sfîrcul: am primit [...]
10.06.2021

A CREDE – FIRESC

Cu mult înaintea mea s-a slovenit… Cu litere aprinse… de sîngele Domnului vărsat pe cruce : Credința se trăiește – firesc. Altfel, orice rostire, scriere și altele… – altfel, [...]
03.06.2021

TATĂL NOSTRU

Dragul meu cititor, Voi încerca o interpretare ne-esoterică a rugăciunii Tatăl Nostru. Tatăl Nostru, aşa cum ne-a fost dăruită această rugăciune de către Domnul Iisus Christos Însuşi în [...]
27.05.2021

AUTOSUFICIENȚA ARTISTULUI ROMÂN

De-a lungul istoriei, ca și în acest timp prezent, neamul românesc a manifestat constant dorința asimptotică spre autarhie. În mod excepțional este autarhic intelectualul român. Cu precădere [...]
20.05.2021

DE CE TRĂIESC?

Bucuria de a trăi – doar în artistul(a) genuin(ă) cînd este extatică se metamorfozează fulgurant în dostoievskiana întrebare: de ce trăiesc? Iar cînd devine astfel, ei bine, omul are [...]
13.05.2021

UN ANUME PSALM

Singurătatea în mijlocul naturii începe și se termină – prin poezie: … acel psalm anume al fiecăruia dintre noi. Atunci mărturisim ca un copil rătăcit în lume. Atunci iertăm sincer… Atunci ne [...]
06.05.2021

CREDINȚA în OM

… are sens, valoare și mărime existente doar odată cu și prin Credința în Dumnezeu. Altfel: „Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpînitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine,” [...]
29.04.2021

SĂPTĂMÎNA PATIMILOR – REVELAȚIA CREȘTINĂ

„În ziua aceea, veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în Mine, că Eu sunt în voi.” (Ioan 14 / 20) AMIN. „… stacojii arțari…. sub cer siniliu în nori… chiuie [...]