Leonard OpreaLeonard Oprea
09.09.2021

TOROPIT ÎNTRU NE-FIINȚĂ

Sunt acele clipe cînd singur în cămăruța ta o toropeală adîncă – uneori abisal te cuprinde te înfășoară molcom în stravezia ei din mătase astrală: și atunci în liniște diamantină tăcerea nopții cotropește inefabil ne-ființa din tine: ești golit de ființa pămînteană și ești precum Iisus în Ghetsimani: vei picura lacrimi din sîngele smereniei christice. […]