Emanuela BușoiEmanuela Bușoi
10.02.2024

Un nume înscris într-un cart

Timpul milenar se ascunde
În statuile milenare din Karnak
În suta de stîlpi ridicați
Pentru numeroșii copii
Pe care cel de-al doilea Ramses
I-a avut cu tot atâtea femei
În stâncile-piramide cu vârfuri înălțate spre bolta cerească
În Valea regilor și a reginelor.

 

Înainte ca Râ să părăsească bolta cerului
Ca să străbată Nilul subteran înfruntându-l pe vechiul lui dușman
Șarpele uraeus
Mă simt fantastic
Aproape de Luxor
În toată această punere în scenă multimilenară.

 

Numele meu
Nesăpat cu ciocanul pe vreo stelă
Ori caligrafiat pe vreun vechi papirus
Este înscris de ghidul cu înfățișare etiopiană
Pur și simplu cu pixul
Pe biletul de transport cu mașinuța electrică
De la mormântul lui Tutankhamon

 

Până la templul ridicat în trei etaje al trufașei regine
Hatshesupt
Într-un cartuș.

 

MNL:
M – bufniță
N – val de mare
L – leu așezat pe labe
Scrierea veche nota numai consoanele.
Apar și vocalele mai târziu notate.

EAU:
E – flamură de templu
A – uliu privind spre stânga sau spre dreapta
U – pui de prepeliță.
Globalitatea ideogramei
Tăcerea fecundă a zeilor
Treaptă spre nemurire.

*

Un nom inscrit dans une cartouche

 

Le temps millénaire se cache
Dans les statues colossales de Karnak
Dans la centaine de piliers érigés
Pour les nombreux enfants
Que le second Ramsès eut
Avec autant de femmes
Dans les rochers pyramides avec des pics jusqu’au ciel
Dans la vallée des rois et des reines.

 

Avant que Râ ne quitte la voûte du ciel
Pour traverser le Nil souterrain combattant son ennemi éternel
Le serpent uraeus
Je me sens fantastique
Tout près de Louxor
Dans toute cette mise en scène multimillénaire.

 

Mon nom
Non gravé avec un marteau sur une stèle
Ou calligraphié sur un vieux papyrus
Est simplement inscrit
Par le guide avec l’apparence éthiopienne
Avec un stylo
Sur le billet de transport en voiture électrique
Depuis la tombe de Toutankhamon

 

Jusqu’au temple dressé sur trois étages de la fière reine
Hatshesoupt
Dans une cartouche.

 

MNL:
M – hibou
N – vague de mer
L- lion assis sur ses pattes
L’ancienne écriture notait seulement les consonnes
Les voyelles apparaissent notées beaucoup plus tard.

EAU:
E – étendard de temple
A – faucon regardant à gauche ou à droite
U- poussin de caille.
La globalité de l’idéogramme
Le silence fécond des dieux
Une marche vers l’éternité.