George VigdorovitsGeorge Vigdorovits
05.06.2021

Supremația dragostei

Străfulgerările tăcerilor scânteiază diafan printre cuvinte. Pasiunea strecurată subtil curge învolburat printre coapse incandescente. Polenul vibrează sublim printre petale multicolore. Sensul devenirii înfipt ca un pumnal în spatele destinului rămâne ca un memento al implinirii vocii interioare. Dorința de cerc a punctului minuscul și dragostea perpendicularei, ce se prăvălește vertiginos spre liniștea demnă a orizontalei […]