Emanuela BușoiEmanuela Bușoi
10.05.2019

Profesorul de limbi vii şi moarte

Vaporii de ceai de tei şi parfumul de carte veche în limbile iraniană hitită ori tocariană în toate limbile indoeuropene chiar amerindiene se alătură biscuiţilor uscaţi de care nimeni nu se atinge niciodată nici profesorul nici măcar Julia. Remarci semantice ori gramaticale pasaje întregi din sanscrită traduse pe loc în franceză lumi imemoriale din Rigveda […]