Costel ZăganCostel Zăgan
26.01.2019

Poezia

Poetul se opri la porţile cetăţii şi însingurat ca de obicei  începu să scuipe cu versuri pe zidurile exterioare Nesfârşite mi-au fost nop ţile singurătăţii Dragoste pâinea mea cea de toate zilele De multe ori flămânzitu-mi-au şi trupul şi sufletul Depărtarea însă mă cheamă iar şi nu pot pleca cu mâinile goale Pe degete îmi […]