George VigdorovitsGeorge Vigdorovits
07.08.2023

Paradis obscur

Patrulez neînarmat în zona de graniță a destinului. Dincolo – paradisul copiilor pierduți. Dincoace – ruinele fumegânde ale singurătății. Hoinăresc nedefinit pe curba de nivel a speranței. Deasupra – patria iluziilor. Dedesubt – labirintul neputinței. Rătăcesc la limita propriei identități. În afară – țara celor fără de țară. Înlăuntru – paradisul limbii române. Încerc să […]