George VigdorovitsGeorge Vigdorovits
22.01.2023

În cârciuma de la capătul lumii

În cârciuma de la capătul lumii s-a arborat drapelul alb al capitulării în fața vieții. Dezamăgiri înecate disperări pietrificate dureri înghețate. Vieți fără destine. Existențe fără sens. Metamorfoza fluidă a stărilor de conștiință. Elixirul uitării. Anestezia temporară a tragediei umane. Armata învinșilor rătăcită prin labirintul iluziilor de o clipă. Iubiri acre sau amare scurse prin […]