Liviu Ioan StoiciuLiviu Ioan Stoiciu
06.04.2023

Citește, nu se oprește

Năpădit de muște, sub soarele pe care i s-a cășunat: gustat în amănunt, cu ochii în romanul-răsplată. Pune semn la pagina din 4 august 2000, Vălenii de Munte. Urmează să-și regăsească strămoșescul rost în viață: nu râde, la rândul tău te repeți, la fel vei păți și peste cincizeci de ani, dacă apuci, îți amintești? […]