Nicolae ManolescuNicolae Manolescu
16.11.2020

Politicul și arta sunt etern neîmpăcate

Daniel Cristea-Enache: Prima dv. Temă, publicată în 1970, în „Luceafărul“, seria Ștefan Bănulescu, se intitula Duplicitatea lui Gide. Era vorba despre faptul că scriitorul francez a pendulat, în timpul ocupației hitleriste a Franței, între a accepta că „angajamentul“ politic poate fi, în anumite împrejurări, necesar și a-l refuza totuși ca pe o încălcare a regulilor […]