Camelia RadulianCamelia Radulian
22.03.2019

Poem în crucifix

Maluri se rup din lume ca din ziar Răscruce de bronz să fi fost, m-aș fi salvat. Iată, literele numelor noastre se scurg înapoi în mame, alunecă invers într-o frauduloasă matrice de epopee. Până şi schijele Se întorc în obuze, Flăcările în gloanţe, Cuvintele în gând. Rămâne geometria unei femei măturând caldarâmul de semne. Vântul […]