Camelia RadulianCamelia Radulian
06.09.2019

Moarte și liliac

Mâna mea s-a întins pe iarbă până a prins rădăcini Plesneau toţi sâmburii ei de cais şi toate multele vrejuri desenau linişti prin scorbura sângelui.   Aşa era, nu-mi răspunde, vedeam şerpii prin sticlele ploilor tulburi ca acele resturi de iunie din care bei tu acum şi hohoteşti sub streașina asta moale cu moarte și […]