Camelia RadulianCamelia Radulian
14.06.2019

E vremea

Cine să-ţi mângâie ochii De-atâta oglindă târzie Când timpul în oase îţi suie Duminici bătute în cuie?   De tremurul braţelor reci Cine-ar putea să te ierte Când din ceasornice pleci Cu resturi de clipe incerte?   Când dangăte lungi dau târcol Şi ochiul se umple de ceaţă, Când vulturi te-aşteaptă-n ocol Şi noaptea de […]