Mariana BadeaMariana Badea
18.11.2021

PRELUDIU: LIMBA ROMÂNĂ este esența identității noastre!

Motto: Să fii bolnav de limba română!

Cred cu tărie în forţa CUVÂNTULUI rostit sau scris! O exprimare clară îţi protejează personalitatea, cu singura condiţie ca şi gândirea să fie limpede. În ultima vreme, cuvintele s-au împuţinat, s-au crispat, au născut stereotipii, s-au deformat şi s-au schimonosit, de aceea şi puterea lor este ignorată de o mare parte dintre românii contemporani.

CUVÂNTUL, cu forța lui Divină, defineşte arta de a reflecta că nu suntem la fel, că atunci când îţi înţelegi gândurile şi eşti sigur pe subiect, cuvintele vin de la sine şi comunici firesc şi eficient cu oricine. Să salvăm limba română din mahalaua intelectuală în care se lăfăie o cultură suburbană, menținută de nepăsarea și de lipsa noastră de reacție. NIAGARA AGRAMAȚILOR, A FLECARILOR ȘI A IGNORANȚILOR NE INUNDĂ ZILNIC EXISTENȚA!

***

LECȚIA DE GRAMATICĂ de astăzi va fi:

NICI 45 LEI, NICI CÂȚIVA ZECI DE LEI (Despre NUMERAL…)

NUMERALUL CARDINAL de la 1 la 19 nu este urmat de prepoziția „de”: unsprezece copii; șase cărți, patru penare, cincisprezece caiete, nouăsprezece școli etc.

NUMERALUL CARDINAL de la 20 în sus este urmat obligatoriu de prepoziția „de”: douăzeci de cărți, treizeci și șase de copii, o sută de manuale, cinci mii trei sute de lei etc.

În construcțiile următoare, acordul se face cu numeralul (valoare substantivală), nu cu determinantul său:

*CÂTEVA ZECI DE LEI – nu: câțiva zeci de lei

*CÂTEVA ZECI DE KILOMETRI – nu: câțiva zeci de kilometri

*CÂTEVA ZECI DE OAMENI – nu: câțiva zeci de oameni

*CELE CÂTEVA SUTE DE COPII – nu: cei câțiva sute de copii

*ULTIMELE ZECI DE LEI – nu: ultimii zeci de lei

*ACESTE SUTE DE EURO – nu: acești sute de euro

*CÂTEVA MILIOANE DE COPII – nu: câțiva milioane de copii

Se scriu și se pronunță corect: *AL ZECELEA – nu: al zecilea (de la zece) *AL DOISPREZECELEA – nu: al doisprezecilea (doi + spre + zece) *AL TREIZECILEA – nu: al treizecelea (de la treizeci) *AL O SUTĂLEA – nu: al o sutelea (de la sută) *AL O MIELEA – nu: al o mialea (de la mie)

NUMERALUL CARDINAL DOISPREZECE și cel ORDINAL AL DOISPREZECELEA se acordă în gen cu substantivele feminine la care se referă:

*CLASA A DOUĂSPREZECEA – nu: clasa a doisprezecea

*DOUĂSPREZECE MII DE LEI – nu: doisprezece mii de lei

*ORA DOUĂSPREZECE – nu: ora doisprezece ATENȚIE! În niciun caz, nu se spune „orele 12” sau „orele 20”, întrucât ceasul arată „ORA 12” sau „ORA 20”. Adică, indică o singură oră, nu mai multe! Ora 12.00 nu înseamnă 12 ore.

În cazul substantivelor neutre, numeralul compus cu valoare adjectivală care se termină cu numeralul „unu”, păstrează forma de masculin și la numărul plural:

*DOUĂZECI ȘI UNU DE GRADE – nu: douăzeci și una de grade, dar: *DOUĂZECI ȘI DOUĂ DE GRADE

PROGRAMUL ORAR al firmelor se scrie:

*Deschis între 10 și 18 – nu: Deschis între 10-18

sau

*Deschis 10-18 – nu: Deschis între 10-18

Numerele guvernează lumea.”

Pitagora

(sursa foto: learnbonds.com)