Lucian-Zeev HerșcoviciLucian-Zeev Herșcovici
07.04.2023

Cei patru fii ai lui Israel

Printre aspectele ideii unității poporului lui Israel, Hagada de Pesah (= Povestirea ieșirii lui Israel din Egipt, citită în prima seară de Pesah – în afara Ereț-Israelului în primele două seri de Pesah) prezintă cazul celor patru fii, care vin să participe la cina festivă de Seder. Cei patru fii apar ca frații care vin […]