Odilia RoşianuOdilia Roşianu
17.10.2015

Pionieri fruntași

(partea a doua din interviul realizat cu Simona Preda)

Odilia Roșianu: “Elevii erau permanent supuși unei presiuni mobilizatoare și din cauza unei manii a clasamentelor și a depășirii normei, a concurenței.Dacă extragem din această propoziție doar cuvintele “clasament” și “concurență”, ne trezim în plin capitalism. E o glumă, firește, dar, totuși, care crezi că e diferența dintre concurența, clasamentele impuse atunci încă de la cele mai fragede vârste, pe de o parte, și cele din țările capitaliste, pe de altă parte, la fel de prezente, acum, și la noi?

 

Simona Preda: Evident că termeni de genul „competiție”, „clasament” , „normă” sau „muncă” nu țin neapărat de sfera comunistă. Îi regăsim și în sistemele capitaliste fără îndoială, însă, în contextul în care i-am utilizat – ca mecanisme ale propagandei -. în scopul legitimării regimului comunist, comportă o conotație aparte, și mai mult decât atât, au fost investiți cu semnificații specifice. În comunism individualitatea ocupa un plan secund, era încurajată de obicei colectivitatea, colectivul, clasa, detașamentul. Iar depășirea normei, succesul, performanța, victoria deveneau, implicit, reușita comună, a celor mulți și ambițioși. Printr-o contragere – a partidului. Era o mobilizare generală către societatea socialistă multilateral dezvoltată, iar depășirea normei (situație uneori adevărată, alteori doar închipuită) completa cu succes frenezia generată de sloganurile propagandistice. Nu se poate spune însă că această victorie asupra normei a fost direct proporțională cu creșterea nivelului de trai. Referitor la imaginea statelor capitaliste, pionierilor li se serveau lecturi (vezi Mircea Sântimbreanu, de exemplu) în care orice alt sistem politic era înfierat și prezentat ca fiind inechitabil social. Alteritatea, cu ale sale repere și sisteme concurențiale era considerată dăunătoare și blamabilă. Iar copiii erau primii asupra cărora se răsfrângeau aceste inechități. Cât despre recompense – de obicei se premia tot colectivul sau cel mult individul tot printr-o distincție din arsenalul comunist. Îmi amintesc referitor la această situație, momentul în care am primit insigna de „Pionier fruntaș” – după șase zile de recoltat struguri, lângă comuna Adunații-Copăceni, undeva prin apropiere de Giurgiu. Era prin vara lui 86. Un an mai târziu, dat fiind că al nostru colectiv își îndeplinise sarcinile propuse (adică să culegem saci întregi de frunze de dud ca să hrănim viermi de mătase), „tovarășa” ne-a dus să vizităm Muzeul de Istorie al RPR.

Foto de pe frontpress.ro

554 cititori