Nicolae RoșianuNicolae Roșianu
27.07.2019

Profesionalism în contemporaneitate

Tot legat de oralitate se constată un alt aspect care privește schimbările survenite în procesul creației populare. Referitor la comportamentul folcloric – cu compartimentele sale: creație, conservare, circulație, interpretare – se afirmă că oralitatea constituie apanajul exclusiv al creației și interpretării, scrisul apărând doar în procesele de conservare și circulație a piesei folclorice – în […]