Simona PredaSimona Preda
12.04.2016

Vă mai amintiți de Arici Pogonici?

Una dintre revistele cel mai puțin ideologizate din perioada comunismului românesc a fost revista „Arici Pogonici”. Periodic destinat preșcolarilor și școlarilor mici, cu caracter de album ilustrat și benzi desenate în culori, format A5 pe orizontală, „Arici Pogonici” (revista l-a avut ca redactor șef pe Iuliu Rațiu), a acoperit o bună parte din comunismul românesc până în momentul în care a fost înlocuit ca gen de „Șoimii Patriei”. A fost, de fapt, un periodic pentru copiii cu vârste mici, apărut în 1957 (de facto, la sfârșitul anului 1956) mai degrabă sub forma unui album ilustrat, editată evident tot de către Consiliul Național al Organizației Pionierilor. Mai puțin agresivă politic decât alte publicații pentru copii, revista conținea totuși în fiecare ediție un număr de texte închinate partidului, prieteniei dintre popoarele comuniste, vieții înfloritoare de zi cu zi. Până la ultimul număr (în anul 1980), revista a continuat să informeze și să-i educe pe micii cititori în spiritul formării omului nou. Începând cu 1974 s-a remarcat o accentuare a politizării, în sensul apariției în pagini a fotografiilor cu Nicolae și Elena Ceaușescu, a medalioanelor de tipul Nicolae Ceaușescu – momente din viața și activitatea sa revoluționară”, și chiar a rezumatelor din rapoartele și hotărârile de la cel de-al XI- lea Congres al PCR. Locul îi este luat începând cu 1980 de noua revistă Șoimii patriei (adresată tot preșcolarilor şi școlarilor mici), o publicație tot de format mic, însă inferioară din punct de vedere al conținutului și mai ales al ilustrațiilor. În pofida acestor adăugiri, paginile ideologizate erau reduse comparativ cu alte reviste destinate, însă ele există și îi îndeamnă pe micii cititori să își însușească noțiunile elementare referitoare la partid și patrie și să cunoască izbânzile industriale ale oamenilor muncii. Către sfârșitul anilor 70 se remarcă o pondere crescută a lecturilor ideologice cu conținut istoric în care anumite teme de natură protocronistă sau naționalistă sunt inserate subtil în contextul discursului despre trecut.

În cadrul revistei predominau poveștile ludice sau serialele de aventuri, benzile desenate cu personaje haioase și bine definite tipologic în care animalele erau antropomorfizate, iar textele erau presărate cu mici glume, snoave, ghicitori și proverbe. Comparativ cu alte reviste din timpul regimului (vezi „Cravata Roșie”, „Luminița” sau „Cutezătorii”), revista „Arici Pogonici” nu a presupus rubrici standard de-a lungul timpului, ci mai degrabă articole în ton cu anumite evenimente din luna respectivă (1 Iunie, 7 octombrie, ziua lui Lenin, Unirea, comemorări de voievozi, Cântarea României etc.) – cu siguranță cauzate de vârsta mică a publicului care de multe ori nu era neapărat public cititor. Există însă și câteva rubrici standard (nu multe), pe care le regăsim în câteva ediții și care presupun un dialog, o interacțiune între redactori (echipa redacțională) și micii cititori. În acest context se înscriu „Cu prietenii săi mici, stă de vorbă Moș Arici” și „Farmecul pionieriei”, cu poezii dedicate copiilor care vor să devină pionieri, rubrica „Prietenii lui Aricel” de vorbă cu pionieri și șoimi din toată țara, precum și „Cum sunt pionierii?” și „Cu ei vreau să semăn”. La o primă răsfoire, se remarcă aceeași trăsătură specifică tuturor publicațiilor periodice din contextul comunismului românesc: odată cu trecerea anilor crește influența temelor cu impact politic și ideologic, dispar sau se reduc temele inspirate din viața animalelor, ale fenomenelor din natură, dispar ghicitorile în favoarea comemorărilor sau glorificărilor ce aveau loc în luna respectivă și, evident, întâlnim aceeași nuanțare a anumitor teme inspirate de discursul politic și istoriografic al momentului. Dacă în anii 60 și 70 mai întâlnim articole sau poezii referitoare la Lenin și revoluția din URSS, în contextul anilor 80 figura lui Nicolae Ceaușescu și a consoartei sale vor ocupa un loc privilegiat; la fel se va întâmpla și cu imaginea PCR, va scădea treptat în intensitate, iar secretarul său general va avea câștig de cauză imagologic vorbind.

Se impun câteva cuvinte referitoare și la banda desenată din „Arici Pogonici”, remarcabilă din punct de vedere artistic și pe alocuri inspirată de unele publicații occidentale, în special cele comuniste franceze. Artiști ca Puiu Manu, Nell Cobar, Arno, Livia Rusz etc. au dat viață unor personaje remarcabile (printre care amintesc pe Mac, Cocofifi sau Jupân Rănică Vulpoiul), ilustrând prin tonurile ritmul, liniile și expresivitatea personajelor lumea colorată și sinceră a copilăriei, fie ea și în contextul comunismului românesc. Banda desenată din „Arici Pogonici” a reprezentat, odată cu trecerea anilor și după căderea regimului, piesa de forță a revistei, amintirea cea mai vie de care povestesc cu drag toți cei care au copilărit în comunismul de atunci. În ciuda celor câteva ingerințe ideologice, revista respiră un aer tonic și colorat. Prezența ghicitorilor, a jocurilor și a snoavelor, desenele clare și zâmbitoare, animalele haioase și, mai ales, eroii propriu-ziși ai serialelor – au făcut ca revista „Arici Pogonici” să fie iubită și așteptată de cei mici. Concluzionând, putem spune că de-a lungul celor două decenii în care revista Arici Pogonici” a fost tipărită, publicația a urmărit îndeaproape evoluția regimului, schimbările de nuanță survenite la vârful politicii comuniste, modificările mai mult sau mai puțin subtile ale discursului istoriografic și le-a reflectat pe toate în paginile sale. Este evident că, față de alte publicații din zona tineretului, „Arici Pogonici” a fost mai puțin terenul doctrinelor ideologice. Nu a fost ocolită însă de aniversările, comemorările, festivitățile și, în general, de tot arsenalul propagandistic al perioadei. În pofida ingerințelor politice (pe care, oricum, copii fiind nu dispuneam de mecanismele pentru a le decripta), revista rămâne pentru mulți dintre noi (mai ales datorită benzilor desenate!) una dintre episoadele copilăriei de care ne amintim cu nostalgie.

(sursa foto: images5.okr.ro/auctions.v3)