Literatura de aziLiteratura de azi
27.08.2021

CONCURSUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ „ALEXANDRU MACEDONSKI”, EDIŢIA A IX-A

Alexandru Macedonski, născut la data de 14 martie 1854 și trecut în neființă pe 24 noiembrie 1920, a fost un poet, prozator, dramaturg și publicist român, de etnie macedoneană. Alexandru Macedonski a introdus Simbolismul (curent literar apărut în Franța) în literatura română, și el este fondatorul cenaclului și revistei literare „Literatorul”. Acesta a susținut modernizarea poeziei românești, fiind într-o polemică permanentă cu junimiștii – Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu şi Ion Luca Caragiale. De asemenea, Alexandru Macedonski a încurajat numeroși tineri scriitori al căror talent s-a confirmat în timp: George Bacovia, Tudor Vianu şi Traian Demetrescu, pe care i-a publicat în revista „Literatorul”.

În memoria sa şi pentru a continua acțiunea de promovare a tinerilor scriitori talentați, începând din anul 2014, Asociaţia Macedonenilor din România (A.M.R.) organizează, inclusiv în acest an, Concursul Naţional de Literatură „Alexandru Macedonski” – ediția a VII-a, adresat acelora care nu au debutat în volum.

Deoarece poetul Alexandru Macedonski este de etnie macedoneană, concursul se adresează scriitorilor de etnie macedoneană, membri sau simpatizanţi ai Asociaţiei Macedonenilor din România, precum şi, în egală măsură, tuturor cetăţenilor români care vor să participe la acest festival, organizat sub egida A.M.R.

ORGANIZARE CONCURS:

Concursul va fi organizat pe două secțiuni:

  1. SECȚIUNEA ADULȚI ( 18 ani împliniți la data începerii concursului, 16 august 2021)
  1. SECȚIUNEA TINERI AUTORI.

REGULAMENT CONCURS:

Promovarea concursului: 16 august – 16 septembrie

Înscriere concurs: 17 septembrie – 17 octombrie

Jurizare lucrări: 17 octombrie – 07 noiembrie

Anunțarea câștigătorilor: 08 noiembrie – 14 noiembrie

Ceremonia de premiere: 20 noiembrie 2021

I.SECȚIUNEA ADULȚI:

A. POEZIE:

1.Concurenţii, nedebutați în volum vor trimite, într-un fişier Word, un grupaj de 10 poeme, nesemnate, însoțite de un motto, iar într-un fişier separat, se va scrie motto-ul ataşat poemelor, precum și datele de identificare a concurentului (nume, prenume, data nașterii, adresa din buletin, numărul de telefon şi adresa de mail a autorului).

2. Concurenţii, scriitori consacrați, vor trimite 2 exemplare dintr-un volum de poezie apărut în 2020/2021, precum și datele de identificare a concurentului (nume, prenume,pseudonim literar, data nașterii, adresa din buletin, numărul de telefon şi adresa de mail a autorului) la următoarea adresă: Asociația Macedonenilor din România, strada Thomas Masaryk, nr. 29, București, cu mențiunea: Pentru Concursul Național de Literatură „Alexandru Macedonski” (Ediția a IX-a), Secțiunea A. Poezie ( Scriitori consacrați).

B. SECȚIUNEA PROZĂ:

1.Concurenţii, nedebutați în volum, vor trimite, într-un fişier Word, un text de maxim 20 pagini (proză scurtă, fragment de roman), nesemnat, însoțit de un motto, iar într-un fişier separat se va scrie motto-ul ataşat textului, datele de identificare a concurentului ( nume, prenume, data nașterii, adresa din buletin, numărul de telefon şi adresa de mail a autorului).

2. Concurenţii, scriitori consacrați, vor trimite 2 exemplare dintr-un volum în proză apărut în 2020/2021 , precum și datele de identificare a concurentului (nume, prenume,pseudonim literar, data nașterii, adresa din buletin, numărul de telefon şi adresa de mail a autorului) la următoarea adresă: Asociația Macedonenilor din România, strada Thomas Masaryk, nr. 29, București, cu mențiunea: Pentru Concursul Național de Literatură ,,Alexandru Macedonski” (Ediția a IX-a), Secțiunea B. Proză (Scriitori consacrați).

Juriul festivalului va fi format din personalităţi literare din cadrul Uniunii Scriitorilor din România.

Fiecare membru al juriului va nota independent lucrările, fără a cunoaște opinia celorlalți, iar centralizarea listelor de jurizare și acordarea premiilor se va stabili în urma unei întâlniri a membrilor juriului cu conducerea Asociației Macedonenilor din România.

Înscrierile pentru concurs se pot face în perioada 17 septembrie –17 octombrie. După această dată, nu vor mai fi primite lucrări. Toate lucrările trimise nu se vor mai returna autorilor.

Autorilor care nu se prezintă la ceremonia de premiere pentru a le fi atribuite premiile li se retrag aceste premii.

Fiecare autor răspunde pentru autenticitatea lucrării trimise la concurs.

Nu se primesc lucrări premiate la alte concursuri literare și lucrările care nu corespund criteriilor (incită la ură de rasă, utilizează limbaj trivial, plagiază etc.) vor fi automat excluse din concurs.

PREMIILE ACORDATE:

SECTIUNEA ADULȚI:

A. POEZIE:

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei;

Premiul III: 400 lei.

B. PROZĂ:

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei;

Premiul III: 400 lei. 

II.SECȚIUNEA TINERI AUTORI:

(sub 18 ani la data începerii concursului)

A. POEZIE:

Concurenţii, nedebutați în volum vor trimite, într-un fişier Word, un grupaj de 10 poeme, nesemnate, însoțite de un motto, iar într-un fişier separat, se va scrie motto-ul atașat poemelor, precum și datele de identificare a concurentului (nume, prenume, data nașterii, adresa din buletin, numărul de telefon şi adresa de mail a autorului). Acești concurenți vor trimite și acordul scris al părintelui/tutorelui legal privind participarea la concurs

B. PROZĂ:

Concurenţii, nedebutați în volum vor trimite, într-un fişier Word, un text de 10 pagini, nesemnat, însoțit de un motto, iar într-un fişier separat, se va scrie motto-ul ataşat poemelor, precum și datele de identificare a concurentului (nume, prenume, data nașterii, adresa din buletin, numărul de telefon şi adresa de mail a autorului). Acești concurenți vor trimite și acordul scris al părintelui/tutorelui legal privind participarea la concurs

Juriul festivalului va fi format din personalităţi literare din cadrul Uniunii Scriitorilor din România.

Fiecare membru al juriului va nota independent lucrările, fără a cunoaşte opinia celorlalţi, iar centralizarea listelor de jurizare și acordarea premiilor se va stabili în urma unei întâlniri a membrilor juriului cu conducerea Asociației Macedonenilor din România.

PREMIILE ACORDATE

SECTIUNEA TINERI AUTORI:

A. POEZIE:

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei;

Premiul III: 400 lei.

B. PROZĂ:

Premiul I: 600 lei;

Premiul II: 500 lei;

Premiul III: 400 lei. 

În perioada 17 septembrie – 17 octombrie, va avea loc înscrierea concurenților, 17 octombrie – 07 noiembrie: jurizarea lucrărilor din concurs, 08 noiembrie – 14 noiembrie: anunțarea câștigătorilor, 20 noiembrie 2021: Ceremonia de Premiere.

Un juriu format din patru persoane, membrii ai unor asociații de specialitate din România sau a căror activitate se desfășoară în instituții de stat sau particulare care au drept domeniu de activitate – cultură . Fiecare membru al juriului, in mod individual, va nota cu note de la 1 la 10 fiecare lucrare prezentată spre jurizare, după care se va face o medie. În perioada 08 noiembrie – 14 noiembrie se vor desfășura demersurile pentru anunțarea câștigătorilor și îndeplinirea formalităților pentru acordarea premiilor. Autorii premiați vor fi contactați personal. Persoanele premiate care nu vor răspunde in mod prompt (maxim 24h) la cererile organizatorilor referitoare la îndeplinirea formalităților de acordare a premiilor vor pierde premiul. Pe data de 20 noiembrie la ora 17.00 se va desfășura festivitatea de premiere prin intermediul programului „Zoom” sau, dacă normele sanitare în vigoare permit, într-o locație de cultură din București. Pentru aceasta premianții vor primi invitații personale.

Lucrările pentru concurs vor fi trimise pe adresa de e-mail a Asociaţiei Macedonenilor din România: concurs.alexandru.macedonski.VIII@asociatia-macedonenilor.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0722.251.947 şi pe site-ul www.asociatia-macedonenilor.ro