CULTURA ȘI VOCILE EI

„Fiul Agapiei”

A trecut la cele veșnice poetul GHEORGHE SIMON, „Fiul Agapiei” cum își (și i se) spunea. S-a născut în 1950, la 27 martie, lângă Mănăstirea Agapia. După absolvirea Facultății de Litere a [...]

Metafora afectivității

„Profesoară la Facultatea de Litere a Universității din București, Mihaela Mancaș este unul dintre savanții care, deși în avangarda cercetării lingvistice, nu a renunțat niciodată la relația cu [...]

Nostalgia esteticului

Penultimul capitol din „Istoria critică a literaturii române” de Nicolae Manolescu poartă titlul „Nostalgia esteticului”. De ce autorul l-a denumit astfel, ce idei subîntind paginile din acest [...]

Renunțare

„Elegiac, contemplativ din familia livreştilor statornici, Traian Ştef concepe poezia ca pe un soi de renunţare a trăirii intense a artei.” (Gheorghe Mocuța) Vă propunem să ascultați, în lectura [...]

Din timpul din urmă

„Poezia lui Gabriel Chifu din timpul din urmă (…) ilustrează cazul destul de rar, mai cu seamă astăzi, al unui poet care nu numai își confirmă promisiunile debutului, dar care, la [...]

Strădania dascălilor

În anul 2020, pe care tocmai l-am încheiat, pandemia a tulburat adânc teritoriul învățământului. Regula asimilării sistematice, în diversele etape ale școlii, a fost greu de respectat, iar [...]

Imaterialul din bucătăria bunicii

Unul dintre eseurile lui Adrian G. Romila, cuprinse în volumul „Efectul îndelungat al pasiunilor de tinerețe”, Ed. Junimea, 2020, se intitulează „Imaterialul din bucătăria bunicii”. Veți înțelege [...]

O traiectorie spirituală

Printre româniștii cei mai pasionați de studiul limbii, literaturii și culturii noastre și cei mai atașați de comunitatea românească o regăsim pe luminoasa doamnă Libuše Valentová, filolog, [...]

Scriitori evrei în cultura română

În istoria culturii române, dar nu numai în perimetrul ei – credem –, contribuția unor personalități de altă etnie este nu doar recunoscută, ci integrată firesc în întregul, în corpul [...]

„Efectul îndelungat al pasiunilor de tinerețe”

Printre cărțile de eseuri apărute în ultima vreme, „Efectul îndelungat al pasiunilor de tinerețe” de Adrian G, Romila, apărut la Editura Junimea din Iași, 2020, este una dintre cele mai bune. O [...]