Gabriel Chifu

19.10.2018

Cineva se joacă tare de tot cu mine

Calafatul l-a întâmpinat pe Matei Pavel cu o linişte şi o încremenire ameţitoare. Era o căldură toridă, care parcă topise orice formă de viaţă. Aceeaşi senzaţie apăsătoare de irealitate, ca la [...]
14.10.2018

Romanul poliedric, scriitura-palimpsest

Sunt tentat să încep cu o afirmație tranșantă: consider că romanul e specia literară cea mai ospitalieră, căci îl primește înlăuntrul său pe autor fără prejudecăți, fără prezumții ce stânjenesc [...]
12.10.2018

Ceva între boem şi cerşetor

Într-adevăr, Matei Pavel ajunsese la convingerea că tot ce trăise de la primirea moştenirii nu era la voia întâmplării, ci se desfășura după un scenariu pre-scris, foarte amănunţit. Ajunsese şi [...]
05.10.2018

A aștepta

În Moraviţa, un tânăr exagerat de amabil de la o societate de vânzări auto din Timişoara chiar i-a predat cheile unei maşini. Matei Pavel le-a primit zâmbind, cu aerul că, oricum, tot ce se [...]
28.09.2018

Cine sufla peste mintea și peste inima lui?

Matei Pavel s-a întors singur la hotel. Un fenomen ciudat se petrecea cu el. Ca şi cum ceva din energia creatoare a lui Brenovici ar fi trecut la el şi l-ar fi contaminat, l-ar fi însufleţit, [...]
21.09.2018

Un şir de mici şi mari catastrofe

Când vorbim despre putere, cel mai important este cine o deţine. Cel care, indiferent de perioada istorică, are puterea absolută într-o entitate statală trebuie să fie mai puternic decât puterea [...]
07.09.2018

O istorioară oarecare de amor şi adulter?

Dar Matei Pavel n-a ajuns în parc. Preumblarea sa a fost stopată brusc. Din faţă, pe trotuar, venea spre el în goană o bicicletă condusă de un ins fantasmatic, cu o pelerină de culoare închisă, [...]
31.08.2018

Diletantul desăvârșit

Zilele următoare, într-o singurătate netulburată de nimic, Matei Pavel a căutat să se adapteze la noile condiţii. Dormea la ore nepotrivite şi stătea treaz la ore nepotrivite, tot la ore [...]
24.08.2018

Un punct negru, pierdut pe întinderea nemărginită

IV Matei Pavel l-a părăsit pe Isidor Dubek fără să fi obţinut de la el ceea ce spera: soluţia cea mai comodă pentru dilema, pentru încurcătura existenţială în care nimerise. Era pus acum în [...]
17.08.2018

Mettéur en scene

III A doua zi, Matei Pavel l-a căutat pe Dubek cu un scop clar, să afle din gura acestuia că el a pus totul la cale, nici pomeneală de vreo moştenire picată din cer, şi astfel să se stingă [...]