POETICĂ FOLCLORICĂ

Plin de culoare și de adevăr

Cântecul liric este categoria folclorică cea mai îndrăgită, cea mai populară; totodată, el este genul cel mai apropiat de actualitate, exprimând sentimentele intime cu toată bogăția și varietatea [...]

Sub semnul simbolului

Simboluri întâlnim pretutindeni în folclor: ele nu lipsesc din nici o categorie folclorică. Cu toate acestea doar cântecul liric ni le oferă în toată varietatea și complexitatea lor. Lirica [...]

Epitete invariabile și variabile în folclor

Am afirmat* că în literatura cultă (spre deosebire de folclor), în ceea ce privește destinele epitetului, evoluția lui, începe să se manifeste tendința de atenuare sau de „destrămare a [...]

În popor, nu există nimic între bine și rău

Incursiunea noastră în istoria epitetului, mai exact în istoria teoriei privind epitetul, a fost făcută nu neapărat pentru a reține și impune o concepție anume, ci mai ales pentru a sublinia [...]

La pas, cu epitetul

Și totuși noțiunea de epitet continuă să rămână neclară. Iată de ce am considerat necesar să aducem în discuție opiniile unui alt exeget al creației artistice (atât folclorice, cât și culte), V. [...]

Ce este totuși epitetul?

Ce este totuși epitetul? Un determinant unilateral care are funcția de a „reînnoi semnificația nominală” a unui cuvânt sau de a accentua o proprietate caracteristică a obiectului determinat; [...]

Să luăm act de prezența epitetului

Într-adevăr, nu e nicio exagerare: epitetul, indiferent că e generic sau tautologic, explicativ sau „gratuit” ornamental, el constituie un indiciu al limbajului elevat; în ultimă instanță, [...]

Pe urmele epitetului

N-am fi vrut să ne adâncim în „teoria epitetului”, în general, ci am fi dorit să intrăm direct în subiect, întrucât lucrurile păreau destul de clare. Spunem păreau, întrucât, începând cu [...]

Dincolo de folclor

Am identificat metafora infirmată, am ilustrat-o prin exemple din diverse genuri, I-am descoperit diferitele scheme structurale, I-am certificat prezența în folclorul universal. În sfârșit, am [...]

Lumea ideală e construită şi prin metafore

Părăsind paralelismul negativ (ca metaforă infirmată), am considerat necesar să ne exprimăm punctul de vedere în legătură cu conceptul de artă aşa-zisă „minoră” sau „majoră”, nu neapărat în [...]