POETICĂ FOLCLORICĂ

Nu este numai despre „subiectele călătoare”

Format la şcoala lui Veselovski, V.M. Jirmunski continuă cercetarea poeticii istorice, demers pe care îl consideră posibil exclusiv pe un larg plan comparatist, prin atragerea în mod special a [...]

Şi nu m-am putut ţine de cuvânt

Când am abordat istoria folcloristicii ruse am promis că mă voi ocupa exclusiv de folclorişti. Nu m-am putut ţine de cuvânt. De ce? Pentru simplul fapt că folclorişti „puri” nu prea există. Şi [...]

Formal și formalist

Pe lângă alte obiecții (cărora le-am răspuns la momentul potrivit), există și aceasta: Morfologia e o cercetare formalistă, iar „învinuirea” îi aparține lui Lévi-Strauss. Bineînțeles că [...]

Un semn de egalitate?

În lucrările noastre (Stereotipia basmului, Eseuri despre folclor etc.) am prezentat esența teoriei proppiene, devenită azi clasică; aici o reluăm succint, orice poetică folclorică neputând face [...]

Literatura – o artă a cuvântului

Pentru „formalişti, literatura este o artă a cuvântului; forma nu mai e concepută ca un simplu veşmânt pentru conţinutul operei. Dispare astfel antiteza conţinut/formă, atenţia urmând să fie [...]

Şcoala formală

Iată, prin urmare, de ce „sărim” peste ani şi ne oprim la şcoala formală. Nu chiar atât de mulţi ani, pentru că în 1914 apărea Cercul lingvistic de la Moscova care avea ca obiectiv abordarea [...]

Poetica – „un lux gratuit”

Veselovski nu şi-a finalizat demersul poetic, nici în domeniul literaturii culte, nici în domeniul literaturii populare orale; moştenirea sa însă este copleşitoare: considerat ca unul dintre [...]

Noi toţi am ieşit din „Mantaua” lui Gogol

Parafrazând celebra zicere a lui Dostoievski („Noi toţi am ieşit din Mantaua lui Gogol”), nu credem că exagerăm dacă spunem că poeticienii ruşi, toţi, fără excepţie, au ieşit din Poetica lui [...]

Sentimente și simboluri

Nu credem că exagerăm dacă afirmăm că, în multe privinţe, se poate vorbi de existenţa unei simbolici universale, fenomen datorat, după părerea noastră, în primul rând identităţii naturii umane, [...]

Ruperea lanţului din calea logodnicilor

După cum am afirmat deja, multe simboluri îşi au originea în creaţia rituală, descifrarea lor fiind posibilă numai dacă ne adresăm ritualului, vechilor obiceiuri şi credinţe, vechilor practici cu [...]