LECTIO INCERTA

A scrie și a face literatură

În sinonimia lor aparentă – ca orice sinonimie – cele două sintagme, prin verb diferite, sunt totuși îndreptate spre direcții divergente prin chiar referentul comun. A scrie literatură este prin [...]

Icoana

Icoana este un punct. Din care coboară lumea sau spre care se ridică pe golgotă lumea. Dinspre icoană venim, spre icoană tînjim. Icoana este un Chip. Adică o poveste pe care ne-o spune lumea de [...]

Despre căutare (XII)

Orice scris este un transcris. Adică vine din altă parte. Te caută. Litera arde. Litera ucide, litera arată. Litera conține totul. A scrie înseamnă a te lăsa sulițat de acest tot. În coasta [...]

Despre căutare (XI)

A te orienta înseamnă a te îndrepta (a te îndrepta!) spre… rai. În lipsa raiului, orice altă căutare este inutilă. ⸭⸭⸭ Eu sunt Calea, Adevărul și Viața reprezintă întreita realitate a acestei [...]

Europa lui Noica

Dintre cei patru evanghelişti care au scris creşterea culturii româneşti în epoca interbelică la un nivel non-provincial, Constantin Noica mi se pare a avea posteritatea cea mai ingrată. [...]

Despre căutare (X)

O carte fundamentală a căutării, Ecleziastul. Și inima mi-am pus-o să caute și să le cerceteze cu înțelepciune pe toate cîte sunt sub cer; căci grea frămîntare le-a dat Dumnezeu fiilor omului, ca [...]

Sliduri

Romanul Mihaelei Malea Stroe FATIMATA (ed. Eikon 2017) este o mică bijuterie alcătuită din sliduri. Poate și mai potrivită ar fi imaginea deja arhaicului proiector de diapozitive. Din acela la [...]

Despre căutare (IX)

Despre Transhumanță. Adică metanoia. Adică prefacere prin căutare. Schimbarea Țărînei în spirit. ⸭⸭⸭ Cealaltă paradigmă a căutării este tot un drum. Drumul spre Emaus. Este o fugă de astă dată. O [...]

Despre căutare (VIII)

A înțelege și a căuta. În limbile romanice căutarea vine dintr-un etimon care ne duce spre cerc, a parcurge pas la pas. Căutare, în-cercare, încercuire, înțărcare. Și banalul search pe care-l [...]

Despre căutare (VII)

„Cercetînd hotarele sufletului, n-ai putea să le găsești, oricare ar fi cărarea pe care ai merge: atît de adînc logos are”. (Heraclit, fr.45) Hotare, cărare, cercetare, adînc, găsire, mers… [...]