LECTIO INCERTA

Ambiguități identitare

Moto: „Dacă eram francez eram poate genial”. Iată o carte1 pe care o citești în egală măsură pentru subiect, dar și pentru autor. Matei Călinescu este una dintre personalitățile intelectuale [...]

Ecouri caudine

Moto: „Și trăiești cu o zi înainte moartea destinată zeilor”. Poezia este anticipare, deschidere spre… Deopotrivă recapitulare a existenței și anticipare a ceea ce ne mai este dat sau a dorinței. [...]

Un Cioran neptic

Motto: Gândirea este o activitate de interval. Publicam recent (în Viața Românească nr. 1) o prezentare a volumului dedicat de teologul și filosoful Nicolae Turcan gândirii lui Jean-Luc Marion [...]

Exerciții de respirație

Aproape fără să băgăm de seamă literatura noastră se îmbogățește cu noi „teritorii” (Mircea Zaciu avea un jurnal cu acest titlu). Literatura scrisă de basarabeni sau de bucovineni este deja un [...]

Clasicul unui capitol lipsă

Radu Gyr este un caz paradoxal, rege neîncoronat al unui regat inexistent. Vreau să spun că, deși este apreciat drept „clasicul” literaturii din spațiul concentraționar românesc, autorul celor [...]

„Descifrarea lumii care tace”

Excelentă idee au avut Florian Roatiș și editura Polirom de a prezenta într-un singur volum toate articolele lui N. Steinhardt despre marii săi prieteni și congeneri: Eliade, Cioran, Ionescu și [...]

Un poet al detaliului

Așa îl caracterizează Cosmin Ciotloș pe Mateiu Caragiale1. Și ca atare ne propune o serie de eseuri analitice de tip lupă (așa îl înfățișează imaginea standard pe legendarul Sherlock Holmes), [...]

Cartea amară

Cred că repudierea umanismului, uitarea creștinismului și relativismul ideologic militant pot ucide Europa: nu doar cultural, ci și politic și economic și militar. Horia-Roman Patapievici este [...]

Filozoful în Biserică

În vechile scrieri, proto-cananite de exemplu, dar sunt și ilustrări mai recente, se folosea uneori o scriere de tip boustrophedon. Într-o astfel de grafie un rând era citit de la stânga la [...]

TEMENOS

Augustin Ioan este un excelent „scriitor de arhitectură”, ca și o exemplară energie creatoare. Din păcate, o voce singulară ca prezență în spațiul „generalist” cu o astfel de problematică. [...]