LECTIO INCERTA

A sta pe gânduri

”Opriţi-vă din când în când/Opriţi-vă din când în când cuvântul/la jumătate/şi aşteptaţi să înflorească/tăcut/ca un buchet de anemone./Opriţi-vă o clipă/în mirare/şi ştergeţi-vă cu un [...]

Despre căutare (XIV)

Aspectul simbolic al strigătului marinarului: Pămînt!!! Adică: m-am regăsit pe mine! Am regăsit adevărul din mine, mi-am regăsit esența. Sînt salvat. Conform Geneza 12.1: „După aceea a zis Domnul [...]

Omul interogativ

Pe scara creației omul este singura ființă interogativă. Nici îngerii, nici demonii nu cunosc întrebarea. Primii sunt lăudători, ei stau veșnic sub zodia exclamației cantabile, doxologizând [...]

Despre căutare (XIII)

Orice călătorie este o călătorie spre centru, oricît ai înainta, crezînd că atingi marginile. Ca în definiția teologică. Centrul este pretutindeni, circumferința nicăieri. De aceea porți cu tine [...]

A scrie și a face literatură

În sinonimia lor aparentă – ca orice sinonimie – cele două sintagme, prin verb diferite, sunt totuși îndreptate spre direcții divergente prin chiar referentul comun. A scrie literatură este prin [...]

Icoana

Icoana este un punct. Din care coboară lumea sau spre care se ridică pe golgotă lumea. Dinspre icoană venim, spre icoană tînjim. Icoana este un Chip. Adică o poveste pe care ne-o spune lumea de [...]

Despre căutare (XII)

Orice scris este un transcris. Adică vine din altă parte. Te caută. Litera arde. Litera ucide, litera arată. Litera conține totul. A scrie înseamnă a te lăsa sulițat de acest tot. În coasta [...]

Despre căutare (XI)

A te orienta înseamnă a te îndrepta (a te îndrepta!) spre… rai. În lipsa raiului, orice altă căutare este inutilă. ⸭⸭⸭ Eu sunt Calea, Adevărul și Viața reprezintă întreita realitate a acestei [...]

Europa lui Noica

Dintre cei patru evanghelişti care au scris creşterea culturii româneşti în epoca interbelică la un nivel non-provincial, Constantin Noica mi se pare a avea posteritatea cea mai ingrată. [...]

Despre căutare (X)

O carte fundamentală a căutării, Ecleziastul. Și inima mi-am pus-o să caute și să le cerceteze cu înțelepciune pe toate cîte sunt sub cer; căci grea frămîntare le-a dat Dumnezeu fiilor omului, ca [...]