IPOSTAZE

Mihai Şora – 102 ani

Odată întors în România, mi-am îndeplinit un rost. * Ca orice stare emotivă extremă, ura – îmi închipui (încă nu mi-a fost dat s-o resimt) – e năvalnică şi cotropitoare: simetricul – negativ – al [...]

A fost sau nu a fost B. P. Hasdeu mason? (III)

Ascultând răspunsurile unor oameni care vorbesc puțin și la obiect, am înțeles că mitul masonic al lui Hașdeu se potrivește perfect principiului „seamănă, dar nu răsare”. Cu alte cuvinte, avea [...]

Nu sunt nerăbdător. Sunt doar disperat.

Dragul meu Castravecior, O să merg pe vapor cu Paxthe și Don Andres și Gregorio și o să stau toată ziua, apoi o să vin acasă și o să mă uit dacă am primit scrisori sau măcar una. Și poate că o să [...]

A fost sau nu a fost Bogdan Petriceicu Hasdeu Mason? (II)

În articolul de data trecută afirmam că am adaptat „folclorul” masonic la contextul personalității lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. Dar ca să evit această tactică, deloc corectă, a fost necesar să [...]

La răscruce de vânturi

Orizonturile mă încercuiesc ca nişte vreascuri, Înclinate, disparate, şi mereu nestabile, Atinse cu un chibrit m-ar putea încălzi, Şi liniile lor fine aprind Aerul, îl fac portocaliu Înainte ca [...]

Născut pe 25 octombrie

Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri. * Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru. * [...]

A fost sau nu a fost Bogdan Petriceicu Hasdeu mason? (I)

„M-am întrebat pe mine-însumi și mi-am respuns mie-însumi pentru mie-însumi; dar am respuns d’a-dreptul prin însăși firea lucrurilor, prin experimentele cele mai lămurite, cele mai ne’ndoiose ale [...]

Camil Petrescu despre prietenia lui cu Mihail Sebastian

E o prietenie strict literară, de oameni care au crezut în scris, care au încercat disoluţia tuturor îndoielilor, şi au căutat dezlegări cu trudă comună, această participare din aceeaşi [...]

Un şuvoi de energie – Olga Tudorache

Teatrul se învaţă văzând şi ascultând. Am început prin a fi un student dezorganizat şi dezordonat, dar cum nimeni nu s-a străduit să mă disciplineze, a trebuit să o fac singură. Şi am învăţat din [...]

Mircea Eliade către Emil Cioran

Mă dezolează tristeţea ta. Nu-i vorbă, nici eu n-am fost mai breaz; în ultimul timp, mă mistuie melancolia şi mă ispiteşte tragedia. Dacă ai şti ce prostii sunt în stare să fac câteodată. Vreau [...]