EMINESCU, POEM CU POEM (postume)

Diamantul Nordului

Capriccio În manuscrisele lui Eminescu există trei variante ale poemului Diamantul Nordului: una de 48 de strofe de câte 4 versuri, datând din perioada 1873−1874 (când poetul se afla la Berlin), [...]

Mușat și ursitorile

În Mușat și ursitorile, poem definitivat de Eminescu în 1882, dar nepublicat în timpul vieții lui, este valorificată literar o credință populară străveche: aceea că la nașterea fiecărui copil [...]

Când crivățul cu iarna

Lui Eminescu nu-i stă bine să fie volubil, dar uneori este. Așa se întâmplă, de pildă, în poemul Când crivățul cu iarna, scris probabil în 1872, refăcut de câteva ori și în cele din urmă [...]

Aveam o muză

Eminescu îi face iubitei un portret de glorificare în poemul Aveam o muză, scris în 1871, în perioada în care poetul era student la Viena. În opera lui de până atunci și în cea ulterioară, femeia [...]

Nunta însângerată

GEMENII (2) Evenimentul principal din a doua jumătate a poemului dramatic Gemenii îl constituie nunta noului rege al Daciei, Brigbelu, cu iubita celui pe care tocmai l-a asasinat. Este o nuntă [...]

Gemenii

Uzurpatorul Din poemul Gemenii s-au păstrat mai multe variante, niciuna publicată în timpul vieții poetului. În cele ce urmează, voi lua în considerare varianta reprodusă de Perpessicius, în [...]

Statui de cuvinte

SARMIS „Mijeşte orizontul cu raze depărtate,/ Iar marea-n mii de valuri a ei singurătate/ Spre zarea-i luminoasă porneşte să-şi unească/ Eterna-i neodihnă cu liniştea cerească.” Cu această [...]

Apari să dai lumină * Renunțare

Poemul Apari să dai lumină, scris în 1882, și scris bine, în cunoștință de cauză, la o vârstă a deplinei maturități, n-a fost totuși publicat de Eminescu (poate și pentru că în cuprinsul lui [...]

Colinde, colinde! * Rugăciune * Învierea * Răsai asupra mea…

Puținele poezii eminesciene de inspirație creștină sunt citate cu entuziasm de cei dornici să demonstreze creștinismul poetului. În realitate, Eminescu – judecând după opera lui, nu pe baza unor [...]

Ta twam asi

Perpessicius crede că poezia Ta twam asi datează din 1879, dar face precizarea că printre manuscrisele din 1871 există o primă variantă, necompletă, a acestei poezii. Titlul, în sanscrită, cu o [...]