EMINESCU, POEM CU POEM (postume)

Pustnicul

În poemul Pustnicul (scris după toate aparențele în 1874) nu apare niciun pustnic. Probabil privirea mefientă, îndreptată asupra lumii bune dintr-o sală de bal, este a unui pustnic. Această [...]

De vorbiți mă fac că n-aud

Declarație de independență ‒ acesta ar putea fi titlul câtorva poeme ale lui Eminescu (Eu nu cred nici în Iehova, de exemplu, dar și Luceafărul însuși). Printre ele și-ar afla locul și De vorbiți [...]

Dumnezeu și om

Eminescu a schițat poemul Dumnezeu și om în 1869 (avea inițial titlul Christ), și a revenit de câteva ori asupra lui, revizuindu-l și amplificându-l, până în 1873, când l-a abandonat. Forma lui [...]

Aveam o muză

Eminescu îi face iubitei un portret de glorificare în poemul Aveam o muză, scris în 1871, în perioada în care poetul era student la Viena. În opera lui de până atunci și în cea ulterioară, femeia [...]

O, adevăr sublime…

Dacă ar trăi în vremea noastră și ar merge la o recepție, Eminescu ar trebui perchezionat la intrare pentru a se constata dacă are asupra lui cuvintele limbii române. Folosite de el (de obicei cu [...]

Preot și filosof

O imagine puternică și stranie, creată cu un fel de energie neagră, supraumană, găsim în poemul Preot și filosof, scris în perioada studiilor la Berlin: „Şi noi simţim că suntem copii [...]

De vorbiți mă fac că n-aud

Declarație de independență ‒ acesta ar putea fi titlul câtorva poeme ale lui Eminescu (Eu nu cred nici în Iehova, de exemplu, dar și Luceafărul însuși). Printre ele și-ar afla locul și De vorbiți [...]

Dumnezeu și om

Eminescu a schițat poemul Dumnezeu și om în 1869 (avea inițial titlul Christ), și a revenit de câteva ori asupra lui, revizuindu-l și amplificându-l, până în 1873, când l-a abandonat. Forma lui [...]

Diamantul Nordului

Capriccio În manuscrisele lui Eminescu există trei variante ale poemului Diamantul Nordului: una de 48 de strofe de câte 4 versuri, datând din perioada 1873−1874 (când poetul se afla la Berlin), [...]

Mușat și ursitorile

În Mușat și ursitorile, poem definitivat de Eminescu în 1882, dar nepublicat în timpul vieții lui, este valorificată literar o credință populară străveche: aceea că la nașterea fiecărui copil [...]