CRONICA LITERARĂ

Mitologizarea vieții de fiecare zi

Proza lui Ovidiu Dunăreanu evocă viața la țară, dar n-are nimic etnografic. Prozatorul ne oferă o suprarealitate, obţinută prin transfigurarea radicală a peisajului dobrogean calcinat de soare şi [...]

Medicii noștri

De-a lungul anilor, am observat că unii dintre cei mai buni cititori de literatură și critică literară sunt medicii. Regretatul Dan Setlacec, Leonida Gherasim, Fane Boeraș, Arina Vinereanu sunt [...]

Poezia ca implorație

Cezar Ivănescu (1941–2012) a organizat, începând din 1971, spectacole de poezie și muzică, ca autor al versurilor, compozitor și ghitarist. A avut mare succes cu aceste spectacole, care [...]

Între roman și memorialistică

Paul Goma (1935-2020) poate fi considerat primul scriitor român care s-a opus în mod declarat, din interiorul ţării, regimului comunist. În ianuarie 1977, în plină escaladare a delirului [...]

Geniul bun al literaturii române

Eugen Lovinescu (1881−1943) a fost în toată perioada dintre cele două războaie mondiale un cititor de serviciu. N-a făcut carieră universitară, nu a înființat partide politice, nu a ajuns în [...]

Un spirit autarhic

Camil Petrescu (1894−1957) este autorul cel mai refractar la influențe din câţi au existat în istoria literaturii noastre. El refuză tot ce vine de la alţii. Dar nu refuză tranșant ca un [...]

Scufundări în timpuri imemoriale

Ion Gheorghe a făcut studii dezordonate − absolvind, la diferite vârste, Şcoala de literatură „Mihai Eminescu”, Şcoala pedagogică de învăţători şi Facultatea de Filologie − şi a întreprins [...]

Entuziasmul față de cultură

Zoe Dumitrescu-Bușulenga a iubit foarte mult muzica şi ar fi devenit, probabil, o faimoasă muziciană, dacă n-ar fi trebuit să renunţe la această pasiune din motive medicale. La aproape optzeci de [...]

Două moduri poetice (II)

Nu întâmplător, cred, folosește Ioana Ieronim în nota ei introductivă și explicativă la antologia Corp dublat de lumină termenul lirice: „Cartea de față este o antologie de lirice cuprinzând [...]

Un roman simfonic

Vintilă Horia a fost un scriitor de anvergură europeană. A fost însă și un personaj. Ca un înotător surprins de o furtună în largul mării, a fost smuls, răsucit și aruncat de istorie, cu o forță [...]