CRONICA LITERARĂ

Viaţa la trecut

E destul de greu de fixat, în sutele de pagini „îndesate” din Clopotul scufundat, impulsul generator al nesfârșitelor, parcă, descrieri și enumerări, liste de străzi și cinematografe, feluri de [...]

Condei ascuțit

O carte densă și care își ține cititorul implicat în lectură, ba chiar „în priză”, este Trântind ușa, volum de convorbiri realizat de Cristian Pătrășconiu cu o autoare ce-și refuză, cu modestie, [...]

Amor poetic

Două trăsături ale poeziei lui Mircea Cărtărescu sunt izbitoare la relectura celui de-al doilea volum al său, apărut (nu fără probleme) în 1983. Prima ține de bogata paletă intertextuală pe care [...]

Eminescu, azi

Este o dovadă de curaj intelectual pentru un critic literar, oricât de reputat, să încerce să propună astăzi un „nou” Eminescu. S-a scris atât de mult despre poetul considerat „național”, din [...]

Edgar Papu, un cărturar fantast

Este întrucâtva nedrept ca personalitatea lui Edgar Papu, de la a cărui moarte se împlinesc la sfârşitul lui martie 25 de ani şi de la a cărui naştere se vor împlini în septembrie 110, să rămână [...]

Poezie stranie

La nu puțini poeți, inclusiv dintre cei foarte importanți, limbajul poetic este mult mai elocvent decât cel „teoretic”, acesta din urmă cu ghilimele fiindcă se dovedește plin de aproximații [...]

Autencititate

Generația ‘80 de poeți oferă exemplul unui Ion Mureșan, autor „steril” care lasă mulți ani să se adune pentru a publica o nouă carte de versuri; și pe cel al unui Liviu Ioan Stoiciu, scriitor [...]

Lumea pierdută

Tradiționalismul nostru poetic nu a fost decât rareori „pur”, ci în interferențe și împrumuturi reciproce cu modernismul ce ar fi trebuit să-l disloce. Schimbarea de paradigmă, în interbelic, nu [...]

Literatură mare, oameni mărunți

Spre deosebire de alți istorici literari și cercetători care se specializează într-o epocă literară și istorică, ieșind rareori din cuprinsul acesteia, Ana Selejan are multiple competențe [...]

În staţiune

S-a spus, cu dreptate, că în literatura română contemporană, la pragul anului 1989, au existat puține romane „de sertar”. Editurile, după Revoluție, nu au avut la dispoziție multe asemenea [...]