CENTENARUL MARII UNIRI

Hrisovul scris de Ferdinand, Regele României

Înfăptuindu-se unirea politică a tuturor Românilor, prin strădania atâtor minți alese și prin sângele atâtora dintre copiii cei mai buni ai neamului, <aducem> laudă îndreptățită lor și [...]

Ascunse, tăcute – manifestări de bun gust dedicate Centenarului

Manifestările sărbătorii Centenarului nu constau doar în tăieri de panglici, depuneri de coroane sau acorduri trist-dramatice ale fanfarelor sau orchestrelor militare. Ele se constituie mai ales [...]

România, acum 100 de ani: „țara întunericului”

În urmă cu mai mult de 100 de ani, la început de secol XX, un învățător din Galați a strigat tragic către Ministerul Instrucției (denumirea vremii pentru Ministerul Educației): Suntem țara [...]

Cât de inofensivă mi s-a părut atunci noaptea…

24 august, spre seară… Mitralierele duşmane bat faţa Dunării, din mal până-n mal. Sub ropotul lor intermitent, şiruri de bulbuci mărunţi apar pe luciu plesnind în aer, ca şi cum gloanţele ar veni [...]

Începutul greu al anului 1918

La 30 ianuarie 1918, prim-ministrul României informa guvernele aliate despre ruperea de către guvernul bolşevic de la Petrograd a relaţiilor diplomatice cu România şi confiscarea de către acesta [...]

Ce însemnează imperialism?

Ce însemnează imperialism? Adică a lua arma în mână ca să aperi pe ai tăi, a întrebuința dreapta violență împotriva celor mai nelegitime violențe care lovesc în tot ce ai mai scump și încearcă [...]

Lor le-a dăruit suflet românesc

În această zi plină de cea mai curată bucurie, când veniți ca soli din frumosul Ardeal Mi-aduceți hotărârea dela Alba-Iulia, luată de un popor întreg, de a fi unit de-a-pururea cu Regatul [...]

Nu va mai vedea zile bune!

La izbucnirea războiului, în vara anului 1914, Take Ionescu spunea: „Acesta e război de cinci ani. Va intra Anglia, va intra Italia, vom intra noi şi nu se poate să nu intre şi America. Până şi [...]

Ardeleni şi Basarabeni

În zilele de 20-28 octombrie 1917, O. Ghibu publică articolul Ardeleni şi Basarabeni, în care spune, printre altele: A venit războiul. Mai întâi s-au întâlnit Transilvănenii cu Basarabenii ca [...]

O sută de ani de proză

Dacă 1918 este un reper important în istoriografia noastră, același an, din punctul de vedere al prozei autohtone, nu spune mare lucru. Autorii din genul epic și titlurile lor menționate în [...]