CENTENARUL MARII UNIRI

Nu va mai vedea zile bune!

La izbucnirea războiului, în vara anului 1914, Take Ionescu spunea: „Acesta e război de cinci ani. Va intra Anglia, va intra Italia, vom intra noi şi nu se poate să nu intre şi America. Până şi [...]

Ardeleni şi Basarabeni

În zilele de 20-28 octombrie 1917, O. Ghibu publică articolul Ardeleni şi Basarabeni, în care spune, printre altele: A venit războiul. Mai întâi s-au întâlnit Transilvănenii cu Basarabenii ca [...]

O sută de ani de proză

Dacă 1918 este un reper important în istoriografia noastră, același an, din punctul de vedere al prozei autohtone, nu spune mare lucru. Autorii din genul epic și titlurile lor menționate în [...]

„Vremea să scurgea pare că prea mereu”

Am pornit din sat cu noaptea-n cap ca să ajunjem odată cu crăpatul zâlei, la Băgrad. Aveam cu noi multe lămpaşe. Unul o zâs că-i ca la Învierea Domnului. În fruntea noastă se afla, popa cu [...]

Voința românilor

Sire, De veacuri neamul românesc tinde spre unitatea lui.* De aceea, când prin războiul general o parte din omenire a întreprins lupta pentru libertate şi drepturile naţiunilor, Regatul Român a [...]

Acum ori niciodată*

Solicitată să scriu ceia ce ştiu despre Marea Adunare Naţională de la 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, aşi putea să răspund scurt la chestionarul ce mi s-a prezentat, dar cred că nu greşesc dacă [...]

Opt pagini legate cu un fir roşu

În această săptămână, în cadrul rubricii CENTENARUL MARII UNIRI, ne întoarcem în anul 1899, mai exact în luna februarie a acelui an, și vă recomandăm spre (re)lectură Testamentul Regelui Carol I [...]

Răscumpărare prin suferinţă

La sfârşitul anului 1918, Goga, după lungi peripeţii, se află din nou în capitala Franţei, de unde va expedia o scrisoare de o deosebită valoare documentară, prin intermediul unor prieteni care [...]

Tinere, să-ţi faci patria scumpă şi sfântă ca şi mama!

Când ar fi să dau vreo povaţă unui tânăr, iată pe care i-aş da-o: Tinere, să-ţi faci patria scumpă şi sfântă ca şi mama! S-o iubeşti şi s-o respecţi din adâncul sufletului tău. De dragostea şi de [...]

Păzește, Doamne, Stăpânia robului Tău, a drept credinciosului și de Hristos iubitorului nostru Rege

Doamne Dumnezeul nostru*,Tu ești Părintele nostru; Tu ai văzut strămutarea părinților noștri și ai auzit strigarea lor, căci se făcuseră ei ca floarea în brumă și plecat spre pulbere era sufletul [...]